School Schooldakrevolutie vlag

De Schooldakrevolutie

Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken is bedekt met zonnepanelen. Ons doel? Dat in 2020 minimaal 50% van geschikte schooldaken zijn omgetoverd in groene stroomfabriekjes. Natuurlijk kan een revolutie niet zonder brede steun. Daarom roepen we alle scholen en gemeenten op om de Schooldakrevolutie Pledge te ondertekenen.

Laat je schroom varen: vertel de wereld dat jouw school of gemeente haar steentje zal bijdragen om het 50%-doel te halen. Op onze beurt beloven wij hardop dat we het veel eenvoudiger gaan maken om zonder hoofdpijn en hoge kosten zonnepanelen op schooldaken te krijgen.

Oproep aan onderhandelaars van het nieuwe Kabinet

Geef iedere school een set zonnepanelen – Met een eenmalige investering van €100m wordt 25 jaar lang jaarlijks €10 miljoen op de stroomrekening bespaard, en wordt een vliegwiel voor verdere verduurzaming in beweging gezet. Met €50m van het Rijk en €50m van (pensioen)fondsen en donoren zullen in een klap 2.5 miljoen huishoudens met kinderen ervaren dat duurzaam de normaalste zaak is.

Lees verder

Pledges gemeenten en scholen

“Wij, gemeente …, steunen de Schooldakrevolutie in haar doelstelling dat in 2020 minimaal 50% van alle geschikte schooldaken van zonnepanelen zijn voorzien. Onze steun houdt concreet in dat onze gemeente zich zal inspannen om te zorgen dat op de helft van alle geschikte lagere en middelbare scholen binnen onze grenzen zonnepanelen zijn geïnstalleerd.”

“Wij, school …, steunen de Schooldakrevolutie in haar doelstelling dat in 2020 minimaal 50% van alle geschikte schooldaken van zonnepanelen zijn voorzien. Onze steun houdt concreet in dat onze school zich op alle tot haar beschikking staande manieren zal inspannen om te zorgen dat binnen vijf jaar zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd zijn.

Ben je leerling, ouder of ligt zonnestroom voor scholen je gewoon na aan het hart? Heeft jouw gemeente of school zich nog niet bij de Schooldakrevolutie aangesloten? Spoor je gemeente of school, of beter nog alletwee, dan tot actie aan via onderstaande button. Wij zorgen dat de post op de juiste plek aankomt!

GEEF EEN DUWTJE OF CONTACT

Waarom is de Schooldakrevolutie nodig?

Ons land telt ruim 7000 lagere en middelbare scholen (bron: www.onderwijsincijfers.nl) die samen goed zijn voor miljoenen vierkante meters leeg dak. Wat is nou slimmer en duurzamer dan die ongebruikte meters te benutten voor zonnestroom? Dat is beter voor het milieu, bespaart 5 tot 10% aan energiekosten en, last but not least, zo geven scholen hun leerlingen de cruciale boodschap mee dat duurzame energie de normaalste zaak van de wereld is.

Waarom gebeurt het nog niet massaal? Dit komt door een combinatie van twee factoren: scholen hebben geen budget en ze worden draaierig van het woud aan opties en regels die bij de aanschaf van zonnepanelen komt kijken. De lange lijst aan initiatieven om scholen hierbij te helpen, lijkt de verwarring alleen maar groter te maken.

De Schooldakrevolutie is vastbesloten om deze obstakels te lijf te gaan en de deur naar zonnestroom op schooldaken wagenwijd open te zetten.

Hoe werkt de Schooldakrevolutie?

We zijn actievoerder en coach te gelijk. Als actievoerder sporen we gemeenten en scholen aan om zonnestroom serieus na te streven. Het helpt als je dat hardop roept: vandaar onze pledge. Als coach helpen we scholen om de besluitvorming en financiering op weg naar een succesvolle installatie van zonnepanelen zo gladjes mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zetten we ons ook in om kinderen zich bewust te laten worden van duurzame energie via educatie.

HULP BIJ BESLUITVORMING EN FINANCIERING

Op de barricaden

De Schooldakrevolutie Pledge wil scholen en gemeenten prikkelen om zonnestroom op schooldaken serieus op de kaart te zetten. We willen ook breed bewustzijn creëren dat er een geweldige maar nog onbenutte kans voor het grijpen ligt. Een kans om groene meters te maken, maar ook een kans om een nieuwe generatie te onderwijzen over duurzaamheid.

We hopen dat de Schooldakrevolutie Pledge zich met hulp van scholen, gemeenten, ouders en leerlingen als een olievlek zal verspreiden. Dus check regelmatig op deze site of jouw school of gemeente zich al bij de revolutie heeft aangesloten.