Bijsluiter Intentieverklaring voor schoolbesturen

vuurwerk-6
vuurwerk-4

Een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonnestroom van eigen schooldak. Wat een mooi toekomstbeeld is dat! Met slimme verduurzamingsmaatregelen als LED verlichting en zonnepanelen kunt u vaak al direct uw energierekening verlagen en dit geld besteden aan zaken die het onderwijs verbeteren. Er zijn veel alternatieven en veel marktpartijen waaruit u kunt kiezen. Stichting Schooldakrevolutie (SDR) maakt, zonder commercieel belang/winstoogmerk, die keuze voor u een stuk eenvoudiger. Samen met u, met alle schoolbesturen en met de gemeenten in de regio Holland Rijnland gaat er een revolutie ontketend worden met als inzet dat in 2025 alle geschikte schoolgebouwen voorzien zijn van zonnepanelen. Door het tekenen van een intentieverklaring spreekt u uw commitment uit naar uw organisatie en naar de omgeving verduurzaming van uw schoolgebouw(en) een prioriteit te geven op uw agenda.

Wanneer een intentieverklaring getekend is komt een deskundige van SDR gratis bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden voor uw schoolgebouw(en), de potentiële vervolgstappen en een proces van ondersteuning waar u dat wenst. De SDR deskundige kan u ontzorgen in het verduurzamingsproces en denkt met u mee:

Op besluitvormingsniveau:

  • Het op strategisch niveau doorrekenen van de effecten van duurzaamheidsmaatregelen op uw lange termijn financiële planning.
  • Het bespreken van financieringsalternatieven; Voor externe financiering zijn er vaak interessante lokale financieringsmogelijkheden. Tevens biedt SDR toegang tot het landelijke Schooldakrevolutiefonds.
  • Koppeling met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en in overleg met lokale overheden.

Op realisatie-niveau:

  • SDR kan een aantal geselecteerde betrouwbare uitvoeringspartijen voorleggen, allen met ruime ervaring op scholen, maar ieder met haar eigen specialiteiten, zodat het aanbod aansluit bij uw specifieke situatie. Wanneer u graag met een andere partner (bijvoorbeeld lokaal) werkt, is dat geen probleem. De deskundige is op de hoogte van het aanbod van de desbetreffende gemeente betreft energiescans, en andere gunstige verduurzamingsmogelijkheden, subsidie/leningen.
  • In het realisatieproces en ook daarna blijft SDR voor u vinger aan de pols houden.

Op educatieniveau:
Verduurzaming van uw schoolgebouwen kunt u inzetten als inspiratie voor onze toekomstige generatie. SDR is het voorportaal voor vele geselecteerde educatie concepten over schone energie. Het workshopmateriaal wat te vinden is op het workshopportaal is gratis toegankelijk. Wel dient betaald te worden voor speciale workshops van bijvoorbeeld de milieubende wanneer zij op een school langskomen.

Heeft u al duurzaamheidsmaatregelen getroffen op het gebied van uw energiehuishouding? Fantastisch! U bent een koploper en voorbeeld voor de andere scholen en schoolbesturen. Ook dan zet uw intentieverklaring extra kracht bij voor de Schooldakrevolutie. Daarnaast kunt u nog steeds gebruik maken van het educatie-aanbod en krijgt u een groene stip op de schooldakkaart. Wanneer u dat leuk vindt, krijgt u een plek op de website om het goede voorbeeld te geven en een inspiratie te zijn voor andere schoolbesturen.

Stichting SDR verkoopt zelf geen zonnepanelen en heeft geen commercieel belang/winstoogmerk. SDR wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede door de PO- en VO-raad, de Provincie Zuid-Holland en Fonds 1818. SDR werkt in deze regio samen met het Energieakkoord Holland Rijnland (Omgevingsdienst West-Holland).

Mede mogelijk gemaakt door: