Doorpakken voor gemeenten

De Schooldakrevolutie in uw gemeente

Het verduurzamen van de schoolgebouwen in uw gemeente heeft maatschappelijk voordelen:

  1. meer geld voor onderwijs door lagere energierekening scholen;
  2. gezonder binnenklimaat voor kinderen en leraren;
  3. lagere onderhoudskosten;
  4. langere levensduur;
  5. hogere waarde van het (gemeentelijke) vastgoed;
  6. versterken van draagvlak voor duurzaamheid in de directe omgeving van de school.

Met duurzame schoolgebouwen geeft uw gemeente het goede voorbeeld. In 2030 moeten ook gemeenten bijdragen aan de doelstelling van 49% CO2-reductie. Deelnemen aan de Schooldakrevolutie helpt u hierbij.

Lees hier hoe andere gemeenten de verduurzaming van schoolgebouwen stimuleren.

Wat kunt u doen?

Vragen? Neem contact met ons op via dit contactformulier