Titelside Educatie

Educatie over Schone Energie

Kinderen kunnen ons helpen naar een wereld vol schone energie

Kinderen als hefboom naar een wereld vol schone energie. Kinderen zijn de toekomst en hebben het recht om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Wat is er mooier dan hen die ruimte te geven?

Kinderen onderwijzen over duurzaamheid en in het bijzonder over schone energie en vanuit daar met hen samen de beweging in gang zetten om hun schoolgebouw te verduurzamen. Dat is wat onze stichting voor ogen staat als het gaat om educatie van kinderen: hen leren hoe ze zélf een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen duurzame toekomst.

Nelson Mandela

Schooldak vol Toekomst

Om u hiermee op weg te helpen ontwikkelt onze stichting het introductiepakket 'Schooldak vol Toekomst'. De combinatie van zonnepanelen op schooldaken én educatie over een duurzame en in het bijzonder een schone toekomst sluit aan bij bewustwording over en realisatie van een van de 17 Sustainable Development Goals, nl. SDG7 'Duurzame en betaalbare energie'.

Om de 17 Sustainable Development Goals aan kinderen uit te leggen, heeft onze stichting ervoor gekozen gebruik te maken van het gedachtegoed van de 7 Kinder Global Goals, waarbij wij KGG 'Schone Energie' omarmen.

"Schone Energie houdt in dat alle fossiele brandstoffen worden vervangen door vormen van energie die oneindig beschikbaar zijn zoals zonne- en windenergie. Bij het gebruik van deze energiebronnen komen geen stoffen vrij waardoor het steeds warmer wordt op aarde."

In het filmpje hiernaast wordt deze Kinder Global Goal nader toegelicht.

Het educatiepakket 'Schooldak vol Toekomst' wordt in samenwerking met enkele geselecteerde educatiepartners samengesteld. Onze stichting ontwikkelt geen nieuw educatiemateriaal, maar biedt scholen op eenvoudige manier toegang tot specifiek educatiemateriaal over Schone Energie. Het pakket 'Schooldak vol Toekomst' zal uit verschillende modules bestaan, waarbij een school zelf kan kiezen van welke modules er gebruik wordt gemaakt. Wij verwachten de eerste modules van dit educatiepakket per begin van het schooljaar 2018-2019 via onze website gratis aan scholen ter beschikking te kunnen stellen.

SDR Educatiepakket 'Schooldak vol Toekomst'

Educatiepartners Primair Onderwijs

Vanuit de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDGs) om verantwoordelijkheid te voelen én aan de realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Het project ‘Schooldag van de duurzaamheid’ (Sdvdd) is speciaal hiervoor ontwikkeld. Sdvdd laat basisschoolkinderen in één dag spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is en wat de SDGs betekenen. De 17 SDGs zijn hiervoor op een kinderlijk eenvoudige manier maar wel wetenschappelijk onderbouwd, vertaald naar zeven Kinder Global Goals, waardoor iedereen begrijpt wat deze inhouden en beogen.

NatuurWijs

NatuurWijs wil kinderen weer in verbinding brengen met de natuur. Daarom bieden zij een natuurprogramma aan voor basisscholen. De kinderen trekken een ochtend, een hele dag óf drie keer een hele dag met een NatuurWijzer de bossen in of de hei op. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zélf de natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Dat blijft pas écht hangen. Het bos als klaslokaal. Want leren over natuur doe je ín de natuur.

De Milieubende is theater in de klas en interactieve workshop in één. Hun acteurs dagen kinderen uit groep 7 en 8 uit mee te denken over oplossingen voor de milieu- en klimaatproblemen. Door daadwerkelijk in actie te komen, veranderen de leerlingen in Milieuhelden. Met "Het kleine handboek voor grote daden” kan de leerkracht aan de slag om het Milieuheldenboek vol ideeën en acties te vullen voor een duurzame wereld. De klas kan meedoen aan de wedstrijd "Hoe word ik een milieuheld?” In een feestelijke finale worden de winnaars uitgenodigd en krijgen ze de mogelijkheid hun beste actie ook daadwerkelijk uit te voeren.

Met het Educatief Pakket Solly worden kinderen geïntroduceerd in de wereld van natuur, techniek en duurzaamheid. Samen met de speelrobot Solly en zijn vriendjes gaan kinderen zelf ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Zo werkt Solly samen met de kinderen toe naar een nieuwe, groene generatie. Het pakket is ontworpen voor het basisonderwijs en heeft een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Het voldoet aan alle kerndoelen Natuur en Techniek en heeft een sterke focus op de 21st century skills.

Educatiepartners Voortgezet Onderwijs

Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken! Jongeren op het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek.