Download en bekijk gratis lesmateriaal voor groep 1 t/m 8 over schone energie, zonnepanelen en de energietransitie

 

Leer spelenderwijs over de werking van een zonnepaneel, het energieverbruik van jouw school en hoe onze natuur energie opwekt. Speel de game met Solly de zon-etende robot of kijk de animatiefilm Morgenland. Scroll snel naar beneden!

Groep 5 en 6

Sem & Saar en een schooldak vol toekomst

In deze workshop leren kinderen over zonne-energie. Ze gaan begrijpen hoe een zonnepaneel werkt door de uitleg in de instructievideo. Deze workshop is een combinatie van kennis opdoen, analyseren, samen werken en rekenen. Ze leren o.a. wat CO2 is, het verschil tussen grijze en groene energie en gaan op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen op school.

 

Groep 8

Schooldakrevolutie brengt het schooldak in kaart

In deze workshop leren kinderen uit groep 8 berekenen hoeveel energie er in hun schoolgebouw wordt verbruikt, hoe hoog de energierekening van de school is en hoeveel zonnepanelen de school nodig heeft om het energieverbruik te compenseren. Ze leren berekenen hoeveel CO2 uitstoot ze met zonnepanelen kunnen besparen en via een dakinspectie kunnen ze beoordelen of het schooldak geschikt is voor zonnepanelen. Wees gerust: iedereen blijft met beide voeten op de grond.

Let op: deze workshop is geschikt voor sterke rekenleerlingen. Voor sommige sommen is het slim om ook een rekenmachine bij de hand te houden.

Groep 1 t/m 8

Natuurwijs: De Boom als bron van schone zuurstofrijke lucht

Wist je dat alle energie uit de natuur komt? Mensen, dieren, planten en andere levende wezens hebben energie nodig om te leven, te bewegen en zich voort te planten. Ze halen de energie die ze nodig hebben uit voeding. Mensen hebben ook energie nodig om apparaten te laten werken. Laat de natuur onderdeel uitmaken van het klaslokaal en ga aan de hand van verschillende lesbrieven met de kinderen aan de slag.

Groep 5 t/m 8

Sem & Saar en de Milieubende

Zijn jullie al echte milieuhelden? Doe hier de test met een leuke en leerzame quiz over schone energie. Je kunt de quiz in de klas spelen maar bijvoorbeeld ook op het schoolplein of in de gymzaal. Doe je hem in de klas dan kun je per kind 3 kaarten maken (een gele, een rode en een blauwe). Per vraag zijn 3 antwoordmogelijkheden. De kinderen houden de kaart omhoog met de kleur die past bij hun antwoord. Doe je de quiz buiten dan maak je drie vakken en geef je aan welk vak bij welke kleur hoort. De kinderen gaan vervolgens in het kleurvak staan dat hoor bij hun antwoord. Zo bewegen ze lekker en steken ze nog wat op ook.

Groep 5 t/m 8

De Solly game

De leerlingen bouwen online hun eigen duurzame planeet voor aliens. Die kunnen er alleen maar leven als er goed voor de natuur wordt gezorgd. De kinderen spelen het spel op een computer, tablet of (eigen) mobiele telefoon.

Groep 7 en 8

Animatiefilm Morgenland - een visie op de energietransitie

Morgenland is een korte animatiefilm (12') die een beeld geeft van ons land dat zich midden in de energietransitie bevindt. Het laat de veranderingen zien die wij ondergaan en die ons dagelijkse leven steeds meer zullen bepalen. De film is een volksvertelling en geschikt voor groep 7 en 8. Het is het verhaal van een samenleving die verandert en die jou uitnodigt om mee te doen. Je kunt hieronder het bijbehorende lesmateriaal downloaden.