"ALLE KINDEREN LEREN OP èN OVER ZONNESTROOM VAN EIGEN SCHOOLDAK!"

Ontketen een revolutie - Help uw schooldak aan zonnestroom

6

Zonnestroom is groen, goedkoop en onuitputtelijk. Precies de reden dat de stichting Schooldakrevolutie groene stroom van eigen schooldak de nieuwe sociale norm wil maken. Wij zien een schooldak vol zonnepanelen als opstap voor verdere verduurzaming van het schoolgebouw - èn bewustwording bij de generatie van de toekomst.

Ingewikkeld? Nee, want onze website staat scholen, gemeenten en ouders met raad en daad bij zodat elk geschikt dak snel vol zonnepanelen ligt.

Naam*

E-mailadres*

Onderwerp

Bericht*

Subscribe me your mailing list

in 3 simpele stappen naar zonnestroom van eigen schooldak

1

Inventarisatie

icon-stap1

Zoek uit wat het zonnepotentieel van uw schooldak is en maak iedereen enthousiast. Wij helpen u op weg met een Dakcheck. Bouwconstructie en draagkracht van het dak zijn hier niet in meegenomen.

2

Financiering

icon-stap3

Kies een subsidieregeling en aanvullende financiering om de business case te sluiten. Grootverbruikersaansluiting? Vraag SDE+ aan. Kleinverbruikers-aansluiting? Maak gebruik van de Salderingsregeling of de nieuwe terugleversubsidie.

3

Uitvoering

icon-stap4

U vraagt offertes op en kiest de installateur. Daarnaast helpen wij u graag met het opzetten van een duurzaam lesprogramma. Zie voor een overzicht de pagina educatie.

Stichting Schooldakrevolutie maakt zich momenteel hard voor een landelijk leenstelsel. Belangrijk om te melden is dat het hier niet zal gaan om 'geefgeld' van de overheid, maar een fonds waar het benodigde investeringsbedrag middels zeer gunstige lening kan worden bekostigd. Het fonds zal op z'n vroegst in het nieuwe kalenderjaar een concrete invulling krijgen. Indien u over voldoende eigen middelen beschikt voor de financiering zal dit financieel gezien altijd het gunstigst zijn. Laat onze activiteiten omtrent het leenstelsel uw proces dus vooral niet vertragen!

de voordelen van zonnestroom

besparing

Besparingen op de energierekening

Profiteer van een hoog financieel rendement op de zonnepanelen want stroom van de zon is gratis

milieu

Behalen milieu doelstellingen

Groene meters maken met lokaal opgewekte, duurzame energie en van daaruit verder verduurzamen

bewustwording

Bewustwording door voorbeeldfunctie

Onderwijs over duurzaamheid draagt bij aan de bewustwording bij leerlingen, ouders en omgeving

Wat kan de schooldakrevolutie voor u doen?

De installatie van een zonnesysteem op school vergt veel stappen van school- en gemeentebestuurders die al veel op hun bord hebben. Ouders willen graag, maar weten niet hoe ze hun stem het best kunnen laten horen.

Wij nemen schoolbesturen en gemeenten aan de hand. Van kosteloos inzicht in het zonnepotentieel per school en hulp bij subsidieaanvragen tot een downloadbare handleiding van A tot Zonnepanelen. Ook hebben we een netwerk aan regiocoaches die verspreid over het land ondersteuning bieden aan scholen en schoolbesturen.

Enthousiast geworden? Doe ook mee of moedig je school of gemeente aan!

Ambassadeurs aan het woord

"De Schooldakrevolutie is een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een steeds groener Nederland. Het zorgt niet alleen voor meer lokaal opgewekte groene stroom, maar betrekt ook leerlingen bij het nut en de noodzaak van de energietransitie. En dát is van groot belang voor de toekomst."

– Evert den Boer, algemeen directeur Greenchoice

"Wij willen alle schooldaken omtoveren tot groene stroomfabriekjes. Zo laten scholen zien dat er een keuze is tussen vieze grijze stroom of schone stroom van eigen dak. Aan leerlingen geven we de boodschap mee dat groene stroom de normaalste zaak van de wereld is."

– Roebyem Anders, mede-oprichter Stichting Schooldakrevolutie

"Als voorzitter van het Klimaatverbond en wethouder duurzame ontwikkeling in Delft maak ik elke dag mee wat er allemaal moet gebeuren op weg naar een duurzame en energieneutrale samenleving. Zonnepanelen zijn voor een duurzame energieopwekking belangrijk. En wat is er mooier dan die te plaatsen op schooldaken, zodat ook jongeren letterlijk zien hoe duurzaamheid in praktijk gebracht kan worden.  Initiatieven zoals de Schooldakrevolutie beveel ik daarom van harte aan!"

– Stephan Brandligt, wethouder duurzame ontwikkeling in Delft, voorzitter klimaatverbond

“De Schooldakrevolutie is een prachtig en schaalbaar initiatief. Het bespaart 5 tot 10% aan energiekosten en levert een lokale bijdrage aan de duurzame energietransitie. Bovendien krijgen scholen zo de kans om leerlingen op tastbare en positieve manier te betrekken bij het onderwerp klimaatverandering”

– Feike Sijbesma van DSM, ambassadeur via NL2025

"We hebben een revolutie nodig om zo snel mogelijk een omslag naar duurzame energie maken. Scholen zijn een mooi startpunt om zonnepanelen en energiebesparing maatregelen te implementeren vanwege hun voorbeeldfunctie. Met zonnepanelen om de helft van alle schooldaken, stijgt de landelijke zonnestroom capaciteit met zo’n 17% t.o.v. 2015."

- Maurits Groen, Duurzame 100, lesprogramma Milieu Bende

Maurits Groen zegt dat met zonnepanelen op de helft van alle schooldaken de landelijke zonnestroom capaciteit met zo'n 17% groeit

"De Stichting Schooldakrevolutie draagt bij aan een duurzame samenleving door draagvlak te creëren voor groene stroom en energiebesparing. Geïnspireerd door zonnestroom van eigen schooldak zullen kinderen zich ook thuis milieubewust gedragen."

- Willemijn Verloop, oprichter Social Enterprise

Geïnspireerd door zonnestroom van zonnepanelen op eigen schooldak zullen kinderen zich ook thuis milieubewust gedragen

"We hebben slechts één aarde, laten we daar zuinig op zijn! Wij zullen grote stappen maken zodat onze kinderen als onderdeel van een duurzame samenleving opgroeien. Om te beginnen onderwijzen we hen op een speelse manier over duurzame energie. Daarom ben ik betrokken bij de Schooldag van de Duurzaamheid en ondersteun ik het initiatief van Stichting Schooldakrevolutie."

- Reinier van de Berg, klimaatdeskundige

Reinier van den Berg wij onderwijzen kinderen over duurzame energie door middel van zonnepanelen op hun schooldak

"Mooi initiatief, de Schooldakrevolutie. Zonnepanelen, maar belangrijker nog: onderwijs over het vak Toekomst!  Als op de helft van alle scholen elk jaar les wordt gegeven over duurzaamheid gefinancierd uit besparingen op de energierekening door overschakeling op zonnestroom, bereikt een duurzame boodschap jaarlijks 900,000 scholieren. Deze kinderen kunnen de rollen omdraaien en hun ouders over groene energie leren."

- Harm Edens, presentator BNR Duurzaam

zonnepanelen

“De ambitie van de Schooldakrevolutie om minimaal de helft van de scholen van zonnepanelen te voorzien in 2020, heeft naast duurzame ook economische potentie. Het installeren van zonnepanelen kan naast besparing ook substantieel meer werkgelegenheid scheppen. Scholen plukken na een aantal jaar de vruchten van hun investering."

- Udo Kock, wethouder financiën Amsterdam

De ambitie van de SDR is om minimaal de helft van de scholen van zonnepanelen te voorzien voor 2020.

"Toen ik over de Schooldakrevolutie hoorde, was ik meteen verkocht om vanuit mijn rol als aanjager van NL2025 mijn naam aan dit initiatief te verbinden. Investeren in zonnepanelen is een goede zaak. Scholen verdienen de investering terug en besparingen kunnen ten goede komen aan beter onderwijs en daarmee de kerndoelstelling van scholen."

- Wiebe Draijer, Voorzitter bestuur Rabobank

WERKEN BIJ STICHTING SCHOOLDAKREVOLUTIE?