Intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland Rijnland

'Samen verder bouwen aan een toekomst op zonnestroom'

Screen Shot 2015-11-26 at 00.47.55
ON-2

Partijen zullen zich inspannen om alle geschikte schooldaken in Holland Rijnland te voorzien van zonnepanelen en mogelijk verder te verduurzamen.

Zij overwegen dat een investering in zonne-energie en verdere verduurzamingsmaatregelen:

 • een aanzet vormt voor verdere verduurzaming van de school;
 • benut kan worden voor educatie over zonne-energie en energiebesparing;
 • invulling geeft aan de voorbeeldfunctie van de school en de gemeente;
 • een bijdrage levert aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen;
 • helpt bij het creëren van bewustwording bij ouders, schoolbestuurders en de omgeving;
 • kostenbesparing zal opleveren.

Het Schoolbestuur:

 • streeft er naar haar schoolgebouwen te verduurzamen, door onder andere het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken
 • neemt andere (geadviseerde) verduurzamingsmaatregelen in ogenschouw en overweegt verdere energiebesparingsmaatregelen waaronder LED verlichting, isolatie en een energiemanagement systeem;
 • overweegt om een educatief programma over duurzame energie en energiebesparing aan leerlingen aan te bieden;
 • werkt daar waar gewenst en noodzakelijk samen met schooldakrevolutie om dit doel te bereiken.

Onderstaande partijen bieden daarbij ondersteuning:

Stichting Schooldakrevolutie:

 • voorziet in een deskundig adviseur die het schoolbestuur gedurende het hele proces ontzorgt;
 • organiseert een ‘non-stop zon campagne’ met kinderen;
 • biedt een gratis (digitale) grove dakscan voor de zonnepanelen potentie van ieder schoolgebouw;
 • biedt een globale scan voor alle verdere energiebesparingsmaatregelen van het gebouw;
 • biedt educatiemateriaal met betrekking tot duurzame energie;
 • biedt toegang tot geselecteerde uitvoeringspartners die geadviseerde maatregelen kunnen uitvoeren;
 • biedt de mogelijkheid tot financiering uit het Schooldakrevolutiefonds.

Gemeente X:

 • motiveert en mobiliseert schoolbesturen om in te zetten op verduurzaming van schoolgebouwen;
 • verleent medewerking voor het plaatsen van zonnepanelen voor zover in overeenstemming met de bestaande plaatselijke wet- en regelgeving (bouwvergunning);
 • waar de gemeente economisch eigenaar is van het schooldak, verleent de gemeente – passend binnen het Integraal Huisvesting Plan en binnen de bestaande plaatselijke wet- en regelgeving - toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen.

Omgevingsdienst West-Holland:

 • faciliteert en organiseert regionale bijeenkomsten en overleg binnen haar werkgebied1;
 • wijst scholen op het belang van verduurzaming en maakt hiervoor afspraken met als minimale basis de wettelijke vereisten op het gebied van een duurzaam (school)gebouw;
 • ondersteunt scholen en gemeenten bij vragen over verduurzaming van hun schoolgebouwen;
 • levert inhoudelijke expertise voor een duurzame bedrijfsvoering voor scholen en deelt ervaringen en successen.

1 met uitzondering van de gemeente Alphen aan den Rijn die hiervoor een beroep kan doen op de Omgevingsdienst Midden-Holland

Namens [VZ schoolbestuur],

Handtekening,

Namens [Omgevingsdienst],

Handtekening,

Naam [wethouder gemeente],

Handtekening,

Naam [directeur SDR],

Handtekening,

Download de intentieverklaring als PDF.

vuurwerk-6
vuurwerk-4

Aldus overeengekomen en ondertekend vanaf 27 maart 2019 te Leiden.

 • Stichting Schooldakrevolutie,
  S. van der Veen, directeur
 • Gemeente Alphen aan den Rijn,
  L. Maat, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeenten Hillegom,
  K. Hoekstra, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Kaag en Braassem,
  I.A.A. van der Meer, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Katwijk,
  I.C. Knape, wethouder Onderwijs en Duurzaamheid
 • Gemeente Leiden,
  P. Dirkse, wethouder Onderwijs
 • Gemeente Leiderdorp,
  W.N.A. Joosten, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Lisse,
  J. van der Laan, wethouder Onderwijs en Duurzaamheid
 • Gemeente Nieuwkoop,
  B. M. J. Wolters, wethouder Onderwijs en Duurzaamheid
 • Gemeente Noordwijk,
  J.P. van den Berg, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Oegstgeest,
  M.E. Huizing, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Teylingen,
  R. ten Boden, wethouder Duurzaamheid
 • Gemeente Voorschoten,
  M. Lamers, wethouder Duurzaamheid en Onderwijs
 • Gemeente Zoeterwoude,
  R. Bouter, wethouder Duurzaamheid
 • Omgevingsdienst West-Holland,
  M. Krul-Seen, directeur
 • Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden,
  S. Jaspers, huisvestingsmanager
 • Stichting Resonans Speciaal Onderwijs,
  I. Roosjen, bestuurder
 • Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden,
  F. Hoekstra, bestuurder
 • Stichting Vrijescholen Ithaka,
  E. Lucas, directeur
 • Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs,
  W. Driebergen, huisvesting
 • Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade,
  A. Bohnen, bestuurder
 • Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek,
  P. Windt, bestuurder
 • Scholengroep Leonardo da Vinci
  H.A.T.G. Freitag, bestuurder
 • Stichting Andreas College,
  A. Turner, directeur-bestuurder
 • Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest,
  A. de Best, bestuurder
 • Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen,
  T. Janson, bestuurder
 • Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten,
  I.H. Weijdema, directeur
 • Sophia Scholen Duin- & Bollenstreek,
  F. Dekker, bestuurder

Mede mogelijk gemaakt door:

logos