Geef iedere school een set zonnepanelen – Met een eenmalige investering van 100m wordt 25 jaar lang jaarlijks 10 miljoen op de stroomrekening bespaard, en wordt een vliegwiel voor verdere verduurzaming in beweging gezet. Met 50m van het Rijk en 50m van (pensioen)fondsen en donoren zullen in een klap 2.5 miljoen huishoudens met kinderen ervaren dat duurzaam de normaalste zaak is. 

Nederland staat aan de vooravond van de grootste energietransitie uit haar geschiedenis, van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Daarvoor is breed maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk. Scholen hebben voornamelijk platte daken en zijn daarom uitermate geschikt voor de installatie van zonnepanelen, en kunnen zo een belangrijke rol spelen in draagvlak voor de energietransitie. Uit de besparingen op de energierekening kan het vak Toekomst in het curriculum worden bekostigd.

Een eenmalige investering van €100m in een set van 50 zonnepanelen voor ieder van de ongeveer 6,000 scholen (van de ruim 7,500 PO en VO scholen) in Nederland met geschikte daken heeft drie belangrijke positieve gevolgen:

  1. Een jaarlijkse besparing van €10m op de energierekening en een reductie in CO2 uitstoot

Een direct effect van de installatie van zonnepanelen op scholen is een jaarlijkse besparing op de energierekening van €10m. Die besparing kan worden ingezet voor verdere verduurzaming zoals isolatie, maar ook voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. Daarnaast resulteert dit in en een CO2 reductie van ruim 1 Mt CO2 over een periode van 20 jaar (of ~50 kt CO2/jaar) en wordt er met deze investering werkgelegenheid gecreëerd twv 400 FTE per jaar.

  1. Een vliegwiel wordt in beweging gezet wat leidt tot verdere verduurzaming op scholen

Het zonnepanelen starterspakket zal voor veel scholen een aanleiding zijn om verder te gaan en zoveel mogelijk van hun energiebehoefte met zonne-energie op te wekken door meer zonnepanelen aan te schaffen. Dit leidt tot verdere besparing op de energierekening en een verdere reductie in de CO2 uitstoot. Als 30% van de scholen dit doen kan nog een verdere reductie van 64 kt CO2 / jaar worden bereikt.

  1. Ouders en leerlingen worden geïnspireerd en komen in actie, wat leidt tot verdere verduurzaming in Nederlandse huishoudens

Kinderen hebben grote invloed op hun ouders en daarmee ook op de beslissing om thuis te verduurzamen. Als hierdoor 5% van de huishoudens overgaat op duurzame energie, dan leidt dat tot een CO2 reductie van 284 kt CO2 / jaar.

Pensioen- en andere fondsen hebben serieuze belangstelling getoond om €50m in dit plan te investeren. Met een bijdrage van €50m van het Rijk zullen in een klap 2.5 miljoen huishoudens met schoolgaande kinderen ervaren dat duurzaam de normaalste zaak is. Met deze investering heeft het nieuwe kabinet een unieke kans om een grote steen in de vijver te gooien en zo structureel draagvlak voor energietransitie te creëren binnen alle gelederen van de samenleving. 100mln investering Schooldakrevolutie
Schatting aantal scholen SchooldakrevolutieStichting Schooldakrevolutie heeft als doel om voor 2020 minimaal op de helft van alle Nederlandse schooldaken zonnepanelen te installeren. Het is een initiatief van Roebyem Anders (Sungevity), Marjan Minnesma (Stichting Urgenda) & Wiebe Draijer (Rabobank) en Feike Sijbesma (DSM) vanuit NL2025.