Over Schooldakrevolutie

Ambitie

Zonnepanelen op alle lege schooldaken!

De energietransitie is een grote verandering om ook in de toekomst de aarde leefbaar te houden. Onze basisschoolleerlingen en middelbare scholieren zijn die toekomst. Het is daarom niet meer dan logisch om op school te beginnen met die noodzakelijke verandering; we pakken door met de Schooldakrevolutie!

Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Zo maken we een grote stap voorwaarts in de energietransitie en leert de toekomstige generatie over schone energie. Groene energie moet beschikbaar zijn voor iedereen. Alle lagen uit de samenleving gaan naar school, dus dé plek om te leren over zonnestroom.

Zonnepanelen op alle lege schooldaken! Zodat alle kinderen kunnen leren op én over zonnestroom.

school-check

Wat we doen

Stichting Schooldakrevolutie is aanjager van de revolutie en heeft geen uitvoerende rol. Wij zetten de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen soms met een aanmoedigend duwtje. Schooldakrevolutie is de onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende partijen en de maatschappij.

 

Schooldakrevolutie onderdeel van scholen op koers naar 2030

Scholen op Koers naar 2030 is een programma van Kenniscentrum Ruimte-OK. Dit programma ondersteunt gemeenten en schoolbesturen om samen te werken aan de verduurzamingsopgave in het onderwijs. Als de verduurzamingsopgave van een school in kaart is gebracht zijn er een aantal programma's die concrete ondersteuning bieden om te verduurzamen. Schooldakrevolutie biedt binnen Scholen op Koers naar 2030 ondersteuning voor duurzame energieopwek. Bekijk hier welke andere programma's onder Scholen op Koers naar 2030 vallen.

 

Hoe we dat doen

Schooldakrevolutie kernteam

Om de revolutie in goede banen te leiden is er een kernteam van vaste medewerkers. Zij realiseren de Schooldakkaart voor de zonnepotentie van jouw schooldak en stellen workshops over schone energie in het educatie portaal beschikbaar. Ook ontwikkelen zij activatiecampagnes en schreeuwen ze onze revolutionaire plannen zo hard mogelijk van de digitale (school)daken. Alles om scholieren zo snel mogelijk te laten leren op en over zonnestroom!

 

Schooldakcoaches

Schooldakcoaches begeleiden schoolbesturen in het realiseren van zonnepanelen op schooldaken. Ze analyseren gebouwenportfolios en kijken wat geschikte schooldaken zijn. Wil je doorpakken met het plan? Dan bepalen schooldakcoaches de opwekpotentie en maken een passende business case met financiering & btw vraagstukken. In de realisatiefase adviseren ze over geschikte uitvoeringspartners uit ons netwerk en motiveren met doorpakken.

 

Regio-ambassadeurs

Het verduurzamen van schoolgebouwen in gemeenten heeft veel maatschappelijke voordelen. De regio-ambassadeurs helpen met kwartiermaken in de regio waarin een gemeente valt. Ze leggen contact met de betrokken ambtenaren en wethouders. Via hen brengen de regio-ambassadeurs stimuleringsmaatregelen in beeld om daarmee schoolbesturen sneller verder te helpen met verduurzaming.

Nog steeds benieuwd naar wie we zijn en wat we doen? Luister dan naar de podcast die we opnamen voor het Klimaatfestival Antwerpen in 2020. In 13 minuten vertellen we ons hele verhaal.

Schooldakrevolutie onderdeel van ‘Scholen op Koers naar 2030’

Bij het verduurzamen van schoolgebouwen komt veel kijken. Veel scholen vinden een duurzaam schoolgebouw met een fijn binnenklimaat belangrijk, maar komen er naast al hun onderwijs taken niet aan toe. Of ze weten niet waar ze moeten beginnen. Daarnaast is een goede samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen voor het verduurzamen van scholen belangrijk, maar niet altijd even makkelijk.

Scholen op Koers naar 2030 is ontwikkeld om scholen, schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij hun verduurzamingsopgave in het onderwijs. Binnen dit programma van Kenniscentrum Ruimte-OK zijn er verschillende duurzaamheidsprogramma’s voor concrete, praktische ondersteuning. Denk hierbij aan programma’s voor energiebesparing, bekostigen of ventileren.

Schooldakrevolutie biedt binnen Scholen op Koers naar 2030 ondersteuning voor duurzame energie opwek, gedrag en educatie. Bekijk hiernaast alle duurzaamheidsprogramma’s die onder Scholen op Koers naar 2030 vallen.

Meer weten over Scholen op Koers naar 2030? Bel dan met Kenniscentrum Ruimte-OK via 085 - 1304036 of vul hier het contactformulier in.

Een duurzaam schoolgebouw ondersteunt goed onderwijs en is een fijne plek om te leren en te werken.

Het ontstaan

Roebyem Anders, Marjan Minnesma en NL2025 zijn de initiatiefnemers van de Schooldakrevolutie. Ontstaan vanuit de verwondering dat op scholen zo weinig aan verduurzaming werd gedaan. Om alle barrières voor zonnepanelen op scholen te doorbreken en de energietransitie te versnellen is de Schooldakrevolutie uitgeroepen.

Iedereen kan meedoen!

Kijk hoe jij kunt doorpakken

arrow-orange

Voor
schoolbesturen

Energie opwekken én besparen. Begeleiding van A tot Zonnepanelen

Voor
gemeenten

Gemeenten pakken door
naar duurzamere schoolgebouwen

Voor middelbare scholieren

Tijd voor actie! Zo begin je de revolutie op school: ‘Hey school, zeg ja!’

Voor basisscholieren, leerkrachten & ouders

Vertel jouw school dat je wil leren op stroom van eigen schooldak!

Mede mogelijk gemaakt door

Dankzij de support van verschillende partijen en personen, helpt Schooldakrevolutie schoolgebouwen te verduurzamen. Zonder ondersteuning van deze organisaties is de Schooldakrevolutie niet mogelijk.

De Rabobank ondersteunt de schooldakrevolutie in de vorm van het beschikbaar stellen van menskracht en het netwerk.

www.rabobank.nl

De volgende gemeenten en provincies maken de schooldakrevolutie mede mogelijk

Wij bedanken…

Hey school, zeg ja! campagne

www.dawn.nl

Webdesign & film

www.hetnieuwekader.nl

Hey school, zeg ja! campagne

www.fredfoundation.org

Hey school, zeg ja! campagne

www.youngimpact.nl

Aangesloten jongerenbewegingen

Uitvoeringspartners