Grote maatschappelijke impact

Nederland telt ongeveer 8000 lagere en middelbare scholen met honderdduizenden leerlingen. Naar schatting hebben al 1000 scholen zonnepanelen en zijn nog zo’n 1000 daken ongeschikt. Wij streven ernaar dat in 6 jaar tijd alle 6000 geschikte schooldaken van zonnepanelen zijn voorzien.

17-procent-3
270-miljoen
900-duizend
30-miljoen
900-fte
120ton

De oprichting van schooldakrevolutie

Het idee werd geboren toen oprichters Sungevity en Urgenda een crowdfunding programma hadden opgezet, Doneer de Zon, dat zich richtte op zonnesystemen op scholen. Tijdens deze samenwerking ontdekten ze hoe moeilijk het is om op grote schaal zonnepanelen op scholen te plaatsen. En dat terwijl de maatschappelijke impact van zonnestroom op scholen juist groot is.

Sungevity en Urgenda besloten een initiatief te starten om de barrieres voor zonnepanelen op scholen te lijf te gaan en zag Stichting de Schooldakrevolutie het licht. De Stichting heeft uitdrukkelijk een maatschappelijk- en geen commercieel - oogmerk.

Bestuur

Bernard Fortuyn
VOORZITTER

Kwartiermaker voor de krachtenbundeling tussen ECN Duurzaam en TNO Energy, Oud lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland.

“De Energie Transitie is in onze samenleving een keiharde noodzaak voor een goede toekomst van de aanstormende generaties. De mentaliteitsverandering die hiervoor nodig is begint bij de schooljeugd. De Schooldak Revolutie levert hieraan een belangrijke bijdrage en verdient daarmee een brede ondersteuning.”

Suze Gehem
PENNINGMEESTER

Oprichter en directrice De Groene Grachten, een missie-gedreven bedrijf dat historische panden, van kerk tot museum, verduurzaamt.

“Het grootste braakliggende terrein in de stad is het dak. Hoog tijd om vierkante kilometers te maken, te beginnen met alle scholen in Nederland. De Schooldakrevolutie brengt duurzaamheid heel dichtbij de leerlingen. Zij krijgen een deel van hun stroom 100% duurzaam opgewekt. Samen met een lespakket is dit de start van écht gezonde scholen. Hoe eerder de beslissers van morgen - en hun ouders - in staat zijn om duurzame beslissingen te nemen, hoe beter!”

Hans van Dijk
BESTUURDER

Hans van Dijk, ambtelijk secretaris raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en directeur OMO bureau.

“Voor al onze scholen streven we naar verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Naast de toepassing van veel andere energiebesparende maatregelen investeren we in zonnepanelen. De zonnepanelen worden ook betrokken in het onderwijs. Er wordt lesmateriaal over gemaakt. Leerlingen leren zo in de praktijk hoe je zonne-energie opwekt op een veilige manier en hoe gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet. Én ze leren ook over het belang van duurzame energie voor mens en milieu."

Adviesraad

Robert Kleiburg
ADVIESRAAD

Meer dan 20 jaar ervaring in klimaatbeleid en duurzame energie, nu duurzaam ondernemer.

"De transitie naar een duurzame energiehuishouding is één van de grootste uitdagingen van nu. Het is belangrijk dat de jeugd in aanraking komt met concrete oplossingen om de energietransitie te realiseren. Door zonnestroom technologie toe te passen op scholen gaan leerlingen dit zien als de normaalste zaak van de wereld en steken ze hopelijk ook anderen aan met hun enthousiasme!"

Philip Blaauw
ADVIESRAAD

Oprichter en directeur van INNAX GROUP, een missie-gedreven bedrijf met rond 150 medewerkers gericht op creëren van gebouwen waar je energie van krijgt.

"De gebouwde omgeving is veruit de grootste CO2 vervuiler in Nederland. Hier moeten we echt grote stappen maken. Scholen maken een substantieel onderdeel uit van deze uitdaging. Daarbij kunnen we leerlingen, ouders en leraren inspireren. De Schooldakrevolutie wil hier actief aan bijdragen door zonnepanelen als start-actie van de verduurzaming op alle schooldaken te organiseren."

Job Swens
ADVIESRAAD

Al ruim 20 jaar actief op het gebied van duurzame energie, gespecialiseerd in zonne-energie. Sinds 2008 zelfstandig adviseur.

"Een overgang naar een duurzame energiehuishouding is niet zozeer meer een kwestie van technologie maar vooral één van keuzes. De beslissers van morgen zitten vandaag op school. Het is cruciaal dat zij bekend raken met de mogelijkheden en, in mijn ogen, vanzelfsprekendheid van duurzame energie. Door een combinatie van lesprogramma’s en directe eigen ervaring met duurzame energie wil De Schooldakrevolutie scholen helpen dit te realiseren."

Kernteam

Sander van der Veen
ALGEMEEN DIRECTEUR

Meer dan 20 jaar ervaring in organisatieontwikkeling.

“Als vader van drie dochters wil ik graag de wereld ‘mooier’ achter laten. Verduurzaming in de volle breedte is één van de grootste uitdagingen van dit moment en daar zet ik me dan ook met volle overtuiging en passie voor in. Schooldaken lenen zich bij uitstek om zonnepanelen te plaatsen. Zo laten we onze kinderen leren op zonne-energie van hun eigen schooldak, wie wil dat nu niet!”

Bouke Molenaar
FINANCIEEL MANAGER

Fiscaal econoom met meer dan 20 jaar ervaring in financiële en belasting-zaken.

“De jeugd heeft de toekomst! Het is belangrijk dat we een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen en hun kinderen. Met de schooldakrevolutie snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen leren op én over zonne-energie; er wordt direct een bijdrage geleverd aan een duurzamer energieverbruik, én de kinderen groeien op met kennis en bewustzijn van het belang en de mogelijkheden om duurzamer te leven.”

Piet van Lingen
PROGRAMMAMANAGER

Zo’n 25 jaar actief geweest als adviseur, onderzoeker en projectleider voor duurzame arbeid en ergonomie, met een duurzaam klimaat als hobby. Nu andersom.

“Ik ben actief bij de Schooldakrevolutie omdat ik het heel belangrijk vind dat we met ons allen zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie, zodat we de aarde voor mensen en andere wezens leefbaar houden. Daar kan de stichting een zinvolle bijdrage aan leveren.”

Cilian Terwindt
REGIO-COACH MANAGER

Ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling met extra aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, passie voor onderwijs en coaching, betrokken vanuit stichting Urgenda.

“Scholen hebben een bindende kracht in elke buurt. Via hen kunnen we aan alle generaties het voorbeeld geven, hoe we Nederland duurzaam maken.”

Lútzen Van Den Dobbelsteen
ASSISTENT PROJECT MANAGEMENT

Afgestudeerd Ba. Psychologie & Economie aan University College Utrecht.

“Ook schooldaken mogen niet ontbreken in de ‘zonodige' transitie naar duurzame energie. Als we middels de Schooldakrevolutie tegelijkertijd de generatie van de toekomst kunnen inspireren heb ik er al het vertrouwen in dat heel Nederland straks vol ligt met zonnepanelen!”

Judy van der Lijke
PROGRAMMAMANAGER EDUCATIE

Specialist op het gebied van duurzaamheid en educatie daarover aan kinderen.

“Ik vind het inspirerend om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid en hen te betrekken bij de transitie naar een wereld met schone energie. Door hen spelenderwijs te laten ervaren wat duurzaamheid betekent en hen te leren hoe zij ook zelf een bijdrage kunnen leveren. Mij raakt de onbevangenheid waarmee kinderen kijken vanuit hun nog niet-gekaderde denken en de prachtige vragen die zij stellen.”

Regio-ambassabeurs

Anneke Meijlink
REGIO-COACH ZUID-HOLLAND

Afgestudeerd Ba. Lerarenopleiding Biologie en Lerarenopleiding Basisonderwijs. Meer dan 15 jaar ervaring in het basisonderwijs.

"Mijn droom is alle scholen te voorzien van zonnepanelen. Ik vind het fantastisch dat dit project niet alleen direct zorgt voor schone energie, maar met de winst op de energierekening ook zorgt voor educatie over duurzaamheid."

Schermafbeelding 2018-01-08 om 10.01.13

Ronald Denkelaar
REGIO-COACH ZEELAND

Gepensioneerd, voorheen 28 jaar werkzaam als chemisch technicus en 10 jaar werkzaam als zelfstandige in waterzuivering- en zonnepaneelprojecten.

"Als vrijwilliger wil ik graag een bijdrage leveren aan de missie van Stichting Schooldakrevolutie. Naast een besparing op de energierekening en het behalen van milieudoelstellingen is de bewustwording bij leerlingen, ouders en omgeving van groot belang. Jongeren zijn hierbij het belangrijkst want de jeugd heeft de toekomst in handen."

Peter van Tilburg
REGIO-COACH ZEELAND

Gepensioneerd, voorheen werkzaam in het middelbaar, universitair en hbo onderwijs.

"Duurzaamheid is een rode draad geweest in mijn leven. Tijdens mijn studietijd publiceerde de Club van Rome het rapport Grenzen aan de Groei (1972). Niet overmatig consumeren, niet overmatig produceren en zorg hebben voor het milieu zijn voor mij altijd belangrijke waarden geweest. Ik heb die na mijn studie uitgedragen in het onderwijs: eerst het middelbaar onderwijs en later het universitaire en tenslotte het hbo onderwijs. Nu wil ik graag bijdragen aan activiteiten om de doelstellingen van Schooldakrevolutie te halen."

Tristan Sanders
REGIO-COACH NOORD-BRABANT

MSc in Bedrijfskunde. Meer dan 10 jaar ervaring in project-management en project-control.

"Ik wil mijn energie aanwenden om de wereld een stukje mooier te maken. We leven in een geweldige tijd waarin de mogelijkheden om onze wereld duurzamer te maken volop beschikbaar zijn. Als we nu de schouders eronder zetten kunnen we snel grote stappen voorwaarts zetten!"

Frans Schrauwers
REGIO-COACH NOORD-HOLLAND NOORD

Gepensioneerd, 40 jaar ervaring met overheidsfinanciën. Zeer met het milieu begaan voor de (klein)kinderen.

"Goed zijn voor het milieu heeft bij mij allang prioriteit. Al meer dan 40 jaar geleden scheidde ik glas en papier van het gewone afval en in 2005 reed ik in één van de eerste hybride auto's. Politiek ook actief voor de verduurzaming van Nederland getuige mijn lidmaatschap van een lokale groene partij. Toen kwam een twitterbericht bij mij langs van de schooldakrevolutie. Ik dacht: 'dat is wat voor mij, het lijkt me fantastisch om me daar als regio-coach met volle overtuiging voor in te zetten. Mooi initiatief!'"

Retze Koen
REGIO-COACH ENKHUIZEN E.O.

Gepensioneerd, zonne-energie pionier en voorheen vele jaren werkzaam bij Greenpeace als jeugdcampaigner.

"Zonne-energie is de meest democratische manier om energie te produceren. Iedereen kan er gebruik van maken. De Schooldak Revolutie verbindt zonne-energie met onze jeugd en draagt zo bij aan een spannende toekomst. Vroeg geleerd, oud gedaan. Daarom doe ik mee!"