duurzame_dinsdag_2016_prijs

Over ons

Grote maatschappelijke impact met zonnepanelen op schooldaken

Nederland telt ongeveer 7500 lagere en middelbare scholen met honderdduizenden leerlingen. Naar schatting hebben al 1000 scholen zonnepanelen en zijn nog zo’n 1000 daken ongeschikt. Wij streven ernaar dat de helft van alle geschikte scholen in 2020 van zonnepanelen zijn voorzien – en dat energiekosten die daarmee worden uitgespaard naar lesprogramma’s en verduurzaming van schoolgebouwen gaan.

Als het ons lukt om in 2020 energieverbruik van 3000 scholen te vergroenen heeft dat een grote postieve impact. Wat feiten op een rij:

zonnepanelen op scholen
  • 17% stijging van totale capaciteit van zonnepanelen t.o.v. 2015
  • 30 miljoen euro per jaar besparingen op de energierekening
  • 120 ton CO2 besparing per jaar
  • 270 miljoen aan investeringen
  • 900,000 per jaar scholieren in aanraking met zonnepanelen
  • 900 FTE per jaar aan werkgelegenheid

WIE ZITTEN ACHTER DE SCHOOLDAKREVOLUTIE?

Het idee werd geboren toen oprichters Sungevity en Urgenda een crowdfunding programma hadden opgezet, Doneer de Zon, dat zich richtte op zonnesystemen op scholen. Tijdens deze samenwerking ontdekten ze hoe moeilijk het is om op grote schaal zonnepanelen op scholen te plaatsen. En dat terwijl de maatschappelijke impact van zonnestroom op scholen juist groot is.

Sungevity en Urgenda besloten een initiatief te starten om de barrieres voor zonnepanelen op scholen te lijf te gaan en zag Stichting de Schooldakrevolutie het licht. De Stichting heeft uitdrukkelijk een maatschappelijk- en geen commercieel - oogmerk.

 

Schooldakrevolutie_AsVo_oprichters

Stichting Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doet Urgenda aan de hand van het Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten. De Schooldakrevolutie is een project dat heel goed past binnen Urgenda’s ambitie en actieplan.

Sungevity is een (sociale) onderneming met een missie: alle daken ‘groen kleuren’ met zonnepanelen en zo bijdragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving. De Schooldakrevolutie past naadloos binnen deze missie. Sungevity heeft nadrukkelijk geen enkel commercieel belang bij de Schooldakrevolutie en installeert zelf geen systemen op scholen die meedoen.

Werken bij stichting Schooldakrevolutie?

Wordt regiocoach vrijwilliger binnen jouw provincie!

Ben jij iemand die zich graag inzet om de maatschappij duurzamer te maken? Ben je in staat om anderen te overtuigen om zo veel mogelijk zonnepanelen op scholen te krijgen? Kan je goed werken in een team van enthousiaste vrijwilligers en stagiairs? Ben je een goede netwerker? Dan zijn we op zoek naar jou! Lees snel verder.

Bestuur

Bernard Fortuyn

Voorzitter
Fortuyn, B.C - 51341

Kwartiermaker voor de krachtenbundeling tussen ECN Duurzaam en TNO Energy, Oud lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland.

De Energie Transitie is in onze samenleving een keiharde noodzaak voor een goede toekomst van de aanstormende generaties. De mentaliteitsverandering die hiervoor nodig is begint bij de schooljeugd. De Schooldak Revolutie levert hieraan een belangrijke bijdrage en verdient daarmee een brede ondersteuning.

Suze gehem

Penningmeester
Portret Suze - o.v.v. Dinand van der Wal

Oprichter en directrice De Groene Grachten, een missie-gedreven bedrijf dat historische panden, van kerk tot museum, verduurzaamt.

Het grootste braakliggende terrein in de stad is het dak. Hoog tijd om vierkante kilometers te maken, te beginnen met alle scholen in Nederland. De Schooldakrevolutie brengt duurzaamheid heel dichtbij de leerlingen. Zij krijgen een deel van hun stroom 100% duurzaam opgewekt. Samen met een lespakket is dit de start van écht gezonde scholen. Hoe eerder de beslissers van morgen - en hun ouders - in staat zijn om duurzame beslissingen te nemen, hoe beter!

Hans van Dijk

bestuurder
2016-03-Raad van bestuur-Hans van Dijk (37)

Hans van Dijk, ambtelijk secretaris raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en directeur OMO bureau.

Voor al onze scholen streven we naar verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Naast de toepassing van veel andere energiebesparende maatregelen investeren we in zonnepanelen. De zonnepanelen worden ook betrokken in het onderwijs. Er wordt lesmateriaal over gemaakt. Leerlingen leren zo in de praktijk hoe je zonne-energie opwekt op een veilige manier en hoe gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet. Én ze leren ook over het belang van duurzame energie voor mens en milieu.

Robert Kleiburg

Bestuurder
Robert Kleiburg Schooldakrevolutie

Meer dan 20 jaar ervaring in klimaatbeleid en duurzame energie, nu duurzaam ondernemer.

De transitie naar een duurzame energiehuishouding is één van de grootste uitdagingen van nu. Het is belangrijk dat de jeugd in aanraking komt met concrete oplossingen om de energietransitie te realiseren. Door zonnestroom technologie toe te passen op scholen gaan leerlingen dit zien als de normaalste zaak van de wereld en steken ze hopelijk ook anderen aan met hun enthousiasme!

Adviesraad

Roebyem Anders

mede-oprichter
Roebyem Anders Schooldakerevolutie

Meer dan 20 jaar ervaring in duurzame energie. Oprichter van de stichting Schooldakrevolutie en zonnepanelenspecialist Sungevity.

Wij willen alle schooldaken omtoveren tot groene stroomfabriekjes. Zo laten scholen zien dat er een keuze is tussen vieze grijze stroom of schone stroom van eigen dak. Aan leerlingen geven we de boodschap mee dat groene stroom de normaalste zaak van de wereld is.

Philip Blaauw

adviesraad
Philip Blaauw Schooldakrevolutie

Oprichter en directeur van INNAX GROUP, een missie-gedreven bedrijf met rond 150 medewerkers gericht op creëren van gebouwen waar je energie van krijgt.

De gebouwde omgeving is veruit de grootste CO2 vervuiler in Nederland. Hier moeten we echt grote stappen maken. Scholen maken een substantieel onderdeel uit van deze uitdaging. Daarbij kunnen we leerlingen, ouders en leraren inspireren. De Schooldakrevolutie wil hier actief aan bijdragen door zonnepanelen als start-actie van de verduurzaming op alle schooldaken te organiseren.

Job Swens

Adviesraad
Job Swens Schooldakrevolutie

Al ruim 20 jaar actief op het gebied van duurzame energie, gespecialiseerd in zonne-energie. Sinds 2008 zelfstandig adviseur.

Een overgang naar een duurzame energiehuishouding is niet zozeer meer een kwestie van technologie maar vooral één van keuzes. De beslissers van morgen zitten vandaag op school. Het is cruciaal dat zij bekend raken met de mogelijkheden en, in mijn ogen, vanzelfsprekendheid van duurzame energie. Door een combinatie van lesprogramma’s en directe eigen ervaring met duurzame energie wil De Schooldakrevolutie scholen helpen dit te realiseren.

team

Sander van der Veen

Algemeen directeur
Afbeelding1

Meer dan 20 jaar ervaring in organisatieontwikkeling

Als vader van drie dochters wil ik graag de wereld ‘mooier’ achter laten. Verduurzaming in de volle breedte is één van de grootste uitdagingen van dit moment en daar zet ik me dan ook met volle overtuiging en passie voor in. Schooldaken lenen zich bij uitstek om zonnepanelen te plaatsen. Zo laten we onze kinderen leren op zonne-energie van hun eigen schooldak, wie wil dat nu niet!

Piet van Lingen

Programmamanager
Piet van Lingen Schooldakrevolutie

Zo’n 25 jaar actief geweest als adviseur, onderzoeker en projectleider voor duurzame arbeid en ergonomie, met een duurzaam klimaat als hobby. Nu andersom.

Ik ben actief bij de Schooldakrevolutie omdat ik het heel belangrijk vind dat we met ons allen zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie, zodat we de aarde voor mensen en andere wezens leefbaar houden. Daar kan de stichting een zinvolle bijdrage aan leveren.

Imke Loeff

Assistent Project Management
Zonnepanelen op scholen zijn een goede aanzet tot lesprogramma's over duurzaamheid

Na de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam ben ik gaan reizen. Sindsdien werkzaam bij het Wereld Natuur Fonds in Zeist.

Met de woorden van His Royal Highness The Prince of Wales: "Remember that our children and grandchildren will not ask what our generation said, but what it did. Let us give an answer, then, of which we can be proud of." De Stichting biedt mij de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de revolutie, waar bewustwording van duurzaamheid en lesprogramma's voor onze kinderen, de toekomst, centraal staan.

Lútzen van den Dobbelsteen

Assistent Project Management
Lutzen van den Dobbelsteen

Afgestudeerd Ba. Psychologie & Economie aan University College Utrecht.

Ook schooldaken mogen niet ontbreken in de ‘zonodige' transitie naar duurzame energie. Als we middels de Schooldakrevolutie tegelijkertijd de generatie van de toekomst kunnen inspireren heb ik er al het vertrouwen in dat heel Nederland straks vol ligt met zonnepanelen!

Rick de Gaay Fortman

Strategie en uitvoering
Rick de Gaay Fortman Schooldakrevolutie

Strategie consultant met passie voor duurzame energie.

Zeven jaar geleden werkte ik nog bij een groot olie- en gasbedrijf. Bij een beklimming van de Kilimanjaro en het zien van de smeltende gletsjers realiseerde ik mij dat ik zo niet verder kon, en de aarde dus ook niet. Ik gooide mijn leven om en ging mij verdiepen in duurzame energie. Een jaar geleden kwam de Schooldakrevolutie op mijn pad. Sindsdien werk ik met veel plezier aan de revolutie mee!

Judy van der lijke

Programmamanager educatie
lijke017_origineel

Specialist op het gebied van duurzaamheid en educatie daarover aan kinderen.

Ik vind het inspirerend om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid en hen te betrekken bij de transitie naar een wereld met schone energie. Door hen spelenderwijs te laten ervaren wat duurzaamheid betekent en hen te leren hoe zij ook zelf een bijdrage kunnen leveren. Mij raakt de onbevangenheid waarmee kinderen kijken vanuit hun nog niet-gekaderde denken en de prachtige vragen die zij stellen.

Jacqueline Snoeijer-loeff

Event manager
Jacqueline Snoeijer Loeff Schooldakrevolutie

Achtergrond in Marketing en Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen met focus op milieu en duurzaamheid.

Het verduurzamen van onze maatschappij en de overstap maken naar schone energie is een spannende uitdaging waar ik deel uit van wil maken. Wat is er nu leuker om bij deze revolutie ook kinderen te betrekken? Schooldakrevolutie geeft scholen een unieke kans om te verduurzamen en tegelijkertijd door middel van educatie over dit onderwerp hun leerlingen erbij te betrekken.

Jan Overbeek

stagiair strategie en uitvoering
Jan Overbeek Schooldakrevolutie

Afgestudeerd Ba. in Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement aan de Universiteit van Utrecht.

Ik vind het belangrijk dat iedereen zo vroeg mogelijk begrijpt wat het begrip duurzaamheid inhoudt en welke rol wij hier met zijn allen in kunnen spelen. Door schooldaken te bedekken met zonnepanelen wordt de hele samenleving zich meer bewust van de weg die we moeten inslaan.

Cilian Terwindt

Regio-coach
Cilian Terwindt Schooldakrevolutie

Ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling met extra aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, passie voor onderwijs en coaching, betrokken vanuit stichting Urgenda.

Scholen hebben een bindende kracht in elke buurt. Via hen kunnen we aan alle generaties het voorbeeld kunnen geven hoe we Nederland duurzaam kunnen maken.

Anneke Meijlink

Regio-coach Zuid-Holland
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Afgestudeerd Ba. Lerarenopleiding Biologie en Lerarenopleiding Basisonderwijs. Meer dan 15 jaar ervaring in het basisonderwijs.

Mijn droom is alle scholen te voorzien van zonnepanelen. Ik vind het fantastisch dat dit project niet alleen direct zorgt voor schone energie, maar met de winst op de energierekening ook zorgt voor educatie over duurzaamheid.

Ronald Denkelaar

Regio-coach Zeeland
Schermafbeelding 2018-01-08 om 10.01.13

Gepensioneerd, voorheen 28 jaar werkzaam als chemisch technicus en 10 jaar werkzaam als zelfstandige in waterzuivering- en zonnepaneelprojecten.

Als vrijwilliger wil ik graag een bijdrage leveren aan de missie van Stichting Schooldakrevolutie. Naast een besparing op de energierekening en het behalen van milieudoelstellingen is de bewustwording bij leerlingen, ouders en omgeving van groot belang. Jongeren zijn hierbij het belangrijkst want de jeugd heeft de toekomst in handen.

Peter van Tilburg

Regio-coach Zeeland
Afbeelding1

Gepensioneerd, voorheen werkzaam in het middelbaar, universitair en hbo onderwijs.

Duurzaamheid is een rode draad geweest in mijn leven. Tijdens mijn studietijd publiceerde de Club van Rome het rapport Grenzen aan de Groei (1972). Niet overmatig consumeren, niet overmatig produceren en zorg hebben voor het milieu zijn voor mij altijd belangrijke waarden geweest. Ik heb die na mijn studie uitgedragen in het onderwijs: eerst het middelbaar onderwijs en later het universitaire en tenslotte het hbo onderwijs. Nu wil ik graag bijdragen aan activiteiten om de doelstellingen van Schooldakrevolutie te halen.

Tristan Sanders

Regio-coach Noord-Brabant
Tristan_Sanders

MSc in Bedrijfskunde. Meer dan 10 jaar ervaring in project-management en project-control

Ik wil mijn energie aanwenden om de wereld een stukje mooier te maken. We leven in een geweldige tijd waarin de mogelijkheden om onze wereld duurzamer te maken volop beschikbaar zijn. Als we nu de schouders eronder zetten kunnen we snel grote stappen voorwaarts zetten!

Frans Schrauwers

Regio-coach Noord-Holland Noord
FS d.d. 17-02-2018

Gepensioneerd, 40 jaar ervaring met overheidsfinanciën. Zeer met het milieu begaan voor de (klein)kinderen.

Goed zijn voor het milieu heeft bij mij allang prioriteit. Al meer dan 40 jaar geleden scheidde ik glas en papier van het gewone afval en in 2005 reed ik in één van de eerste hybride auto's. Politiek ook actief voor de verduurzaming van Nederland getuige mijn lidmaatschap van een lokale groene partij. Toen kwam een twitterbericht bij mij langs van de schooldakrevolutie. Ik dacht: 'dat is wat voor mij, het lijkt me fantastisch om me daar als regio-coach met volle overtuiging voor in te zetten. Mooi initiatief!'

Retze Koen

Regio-coach Enkhuizen e.o.
Retze, 2018

Gepensioneerd, zonne-energie pionier en voorheen vele jaren werkzaam bij Greenpeace als jeugdcampaigner.

Zonne-energie is de meest democratische manier om energie te produceren. Iedereen kan er gebruik van maken. De Schooldak Revolutie verbindt zonne-energie met onze jeugd en draagt zo bij aan een spannende toekomst. Vroeg geleerd, oud gedaan. Daarom doe ik mee!