Grote maatschappelijke impact

Nederland telt ongeveer 9000 lagere en middelbare scholen met honderdduizenden leerlingen. Ongeveer 1200 scholen hebben al zonnepanelen en naar schatting zo'n 1000 daken zijn ongeschikt. Wij streven ernaar dat in 6 jaar tijd alle 6800 geschikte schooldaken van zonnepanelen zijn voorzien.

17-procent-3
maatschappelijke-impact-icon-04
maatschappelijke-impact-icon-02
maatschappelijke-impact-icon-05
maatschappelijke-impact-icon-03
maatschappelijke-impact-icon-06

De oprichting van schooldakrevolutie

Het idee werd geboren toen oprichters Sungevity en Urgenda een crowdfunding programma hadden opgezet, Doneer de Zon, dat zich richtte op zonnesystemen op scholen. Tijdens deze samenwerking ontdekten ze hoe moeilijk het is om op grote schaal zonnepanelen op scholen te plaatsen. En dat terwijl de maatschappelijke impact van zonnestroom op scholen juist groot is.

Sungevity en Urgenda besloten een initiatief te starten om de barrieres voor zonnepanelen op scholen te lijf te gaan en zag Stichting de Schooldakrevolutie het licht. De Stichting heeft uitdrukkelijk een maatschappelijk- en geen commercieel - oogmerk.

Kernteam

Jeffrey van Poppel
ALGEMEEN DIRECTEUR

“Te vaak wordt er gesproken over de energietransitie zonder daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Ik ben trots dat ik mijn enthousiasme en energie in kan zetten om die uitvoering in stroomversnelling te krijgen en meteen de jeugd bewust te maken van duurzaamheid. Bij mijn kinderen op school liggen zonnepanelen en ik merk dat ze daardoor meer bewust zijn van het verbruik van energie. Voor alle jeugd moet duurzaamheid vanzelfsprekend zijn.”

Bouke Molenaar
FINANCIEEL MANAGER

Fiscaal econoom met meer dan 20 jaar ervaring in financiële en belasting-zaken.

“De jeugd heeft de toekomst! Het is belangrijk dat we een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen en hun kinderen. Met de schooldakrevolutie snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen leren op én over zonne-energie; er wordt direct een bijdrage geleverd aan een duurzamer energieverbruik, én de kinderen groeien op met kennis en bewustzijn van het belang en de mogelijkheden om duurzamer te leven.”

Piet van Lingen
projectleider schooldakkaart

Zo’n 25 jaar actief geweest als adviseur, onderzoeker en projectleider voor duurzame arbeid en ergonomie, met een duurzaam klimaat als hobby. Nu andersom.

“Ik ben actief bij de Schooldakrevolutie omdat ik het heel belangrijk vind dat we met ons allen zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie, zodat we de aarde voor mensen en andere wezens leefbaar houden. Daar kan de stichting een zinvolle bijdrage aan leveren.”

Cilian Terwindt
REGIO-COACH MANAGER

Ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling met extra aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, passie voor onderwijs en coaching, betrokken vanuit stichting Urgenda.

“Scholen hebben een bindende kracht in elke buurt. Via hen kunnen we aan alle generaties het voorbeeld geven, hoe we Nederland duurzaam maken.”

Manon van Roon
Communicatieadviseur

“De schooldakrevolutie is een prachtige beweging waar iedereen op kan aanhaken: kinderen, ouders, leerkrachten, schoolbesturen en overheden. Het mooie is dat er wordt samengewerkt om de wereld een stukje beter achter te laten. Dat gegeven is heel waardevol, daar werk ik graag aan mee.”

Gijs van de Laar
schooldak coach

“Samen een relevante bijdrage leveren aan een beter klimaat. Daarin kruist mijn persoonlijke motivatie die van de scholen en besturen die ik dagelijks ondersteun. Een dankbare taak want duurzaam onderwijs vormt onze kinderen, onze toekomst..."

Zoë Geling
Projectcoördinator

“De zon geeft ons gratis schone energie. Daar moeten we iets mee! Zonnepanelen op scholen is een mooie eerste stap naar een duurzamere wereld. Onze kinderen krijgen daardoor het goede voorbeeld en daar zet ik me heel graag voor in.”

Anne Slabbekoorn
projectcoördinator

“De negatieve impact van klimaatverandering kan nog beperkt worden, maar dan moeten er nu iets gedaan worden. Tijd voor actie! Daarnaast is het van groot belang duurzaamheid te waarborgen in het gedachtegoed van een jonge generatie. Stichting Schooldakrevolutie kan alle kinderen in aanraking laten komen met het thema schone energie en daar zet ik mij graag voor in.”

Judy van der Lijke
adviseur EDUCATIE

Specialist op het gebied van duurzaamheid en educatie daarover aan kinderen.

“Ik vind het inspirerend om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid en hen te betrekken bij de transitie naar een wereld met schone energie. Door hen spelenderwijs te laten ervaren wat duurzaamheid betekent en hen te leren hoe zij ook zelf een bijdrage kunnen leveren. Mij raakt de onbevangenheid waarmee kinderen kijken vanuit hun nog niet-gekaderde denken en de prachtige vragen die zij stellen.”

Regio-ambassadeurs

Peter van Tilburg
ZEELANd & breda

peter.vantilburg@schooldakrevolutie.nl

Gé de Jong
NOORD-BRABANt | Metropoolregio eindhoven

ge.dejong@schooldakrevolutie.nl

Jeanette Vonk
Zuid-holland | regio Haaglanden

jeanette.vonk@schooldakrevolutie.nl

Jan de Keizer
Zuid-holland | regio drechtsteden & alblasserwaard

jan.dekeizer@schooldakrevolutie.nl

Klaas Ploeger
zuid-holland | regio Voorne, putten, Goeree Overflakkee & Hoeksche waard

klaas.ploeger@schooldakrevolutie.nl

Cilian Terwindt
noord-holland | regio amsterdam

cilian.terwindt@schooldakrevolutie.nl

Gijs van de Laar
Noord-holland | regio gooi & vechtstreek

gijs.vandelaar@schooldakrevolutie.nl

Machiel Groot
noord-holland | regio kennemerland & ijmond

machiel.groot@schooldakrevolutie.nl

Daan Wolfert
utrecht | regio stichtse vecht

daan.wolfert@schooldakrevolutie.nl

Liny Toenders
gelderland | regio arnhem & nijmegen

liny.toenders@schooldakrevolutie.nl

Anita Huisman
gelderland | Regio Arnhem & nijmegen

anita.huisman@schooldakrevolutie.nl

Pier Vellinga
gelderland | Regio betuwe

pier.vellinga@schooldakrevolutie.nl

Bestuur

Bernard Fortuyn
VOORZITTER

Kwartiermaker voor de krachtenbundeling tussen ECN Duurzaam en TNO Energy, Oud lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland.

“De Energie Transitie is in onze samenleving een keiharde noodzaak voor een goede toekomst van de aanstormende generaties. De mentaliteitsverandering die hiervoor nodig is begint bij de schooljeugd. De Schooldak Revolutie levert hieraan een belangrijke bijdrage en verdient daarmee een brede ondersteuning.”

Suze Gehem
PENNINGMEESTER

Oprichter en directrice De Groene Grachten, een missie-gedreven bedrijf dat historische panden, van kerk tot museum, verduurzaamt.

“Het grootste braakliggende terrein in de stad is het dak. Hoog tijd om vierkante kilometers te maken, te beginnen met alle scholen in Nederland. De Schooldakrevolutie brengt duurzaamheid heel dichtbij de leerlingen. Zij krijgen een deel van hun stroom 100% duurzaam opgewekt. Samen met een lespakket is dit de start van écht gezonde scholen. Hoe eerder de beslissers van morgen - en hun ouders - in staat zijn om duurzame beslissingen te nemen, hoe beter!”

Robert Kleiburg
Bestuurder

Meer dan 20 jaar ervaring in klimaatbeleid en duurzame energie, nu duurzaam ondernemer.

"De transitie naar een duurzame energiehuishouding is één van de grootste uitdagingen van nu. Het is belangrijk dat de jeugd in aanraking komt met concrete oplossingen om de energietransitie te realiseren. Door zonnestroom technologie toe te passen op scholen gaan leerlingen dit zien als de normaalste zaak van de wereld en steken ze hopelijk ook anderen aan met hun enthousiasme!"

Hans van Dijk
BESTUURDER

Hans van Dijk, ambtelijk secretaris raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en directeur OMO bureau.

“Voor al onze scholen streven we naar verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Naast de toepassing van veel andere energiebesparende maatregelen investeren we in zonnepanelen. De zonnepanelen worden ook betrokken in het onderwijs. Er wordt lesmateriaal over gemaakt. Leerlingen leren zo in de praktijk hoe je zonne-energie opwekt op een veilige manier en hoe gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet. Én ze leren ook over het belang van duurzame energie voor mens en milieu."