Zonnepanelen op alle lege schooldaken!

Nog 4.370 geschikte schooldaken te gaan!

Zonnepanelen op schooldaken

Stand van de revolutie

Impact maken wij samen. Samen met overheid, schoolbesturen, maatschappij en marktpartijen. De stand van zonnepanelen op Nederlandse schooldaken:

46% van de geschikte schooldaken heeft zonnepanelen

dat zijn maar liefst 3.663 schooldaken

waaronder circa 1 miljoen kinderen leren op zonne-energie

en jaarlijks ruim 233.500 MWh extra zonnestroom wordt opgewekt

zodat jaarlijks zo’n 73.000 ton CO2 vermeden wordt

Alle scholen op én over zonne-energie

Stichting Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Zonne-energie is de opstap naar een duurzaam schoolgebouw. Zo maken we een grote stap voorwaarts in de energietransitie en leert de toekomstige generatie op én over schone energie.

Schooldakkaart

Wil je weten of jouw school zonnepanelen heeft? Of ben je op zoek naar het aantal zonnepanelen op schooldaken per provincie of gemeente? Met de schooldakkaart monitoren wij de stand van de revolutie. Bovendien bieden we een gratis dakscan van én voor elke school in Nederland.

Aan de slag!

Schoolbesturen

Onafhankelijke begeleiding

Schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen onafhankelijke begeleiding door onze schooldakcoaches. Proactieve ondersteuning op maat, op weg naar zon op alle schooldaken.

Gemeenten

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling van 50% CO2-reductie in 2030. Schooldakrevolutie helpt uw gemeente hierbij.

Scholieren

de leukste activiteiten over schone energie

Ga aan de slag met korte lessen en workshops. Hier vind je lesmateriaal in het teken van het Junior Global Goal ‘schone energie’. Je kunt er makkelijk mee aan de slag, in de klas of thuis.