Terug

KiesZon

kieszon-logo-550x550px

www.kieszon.nl

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland, organiseert binnen een financial lease, operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor veruit de meeste bedrijven is duurzaamheid een belangrijke factor. Toch lijkt zelf investeren in een duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen, vaak een stap te ver. De relatief hoge initiële investering vormt vaak een drempel. KiesZon ontzorgt haar opdrachtgevers volledig, als het gaat om een zonnestroomvoorziening. Dit volgens het zelf ontwikkelde vier pijler model, zelf Ontwikkelen, Financieren, Realiseren en Exploiteren.

In 2009 ging met die werkwijze en die duurzame gedachte het project ‘Amsterdamse scholen’ van start. Hiermee werd niet alleen voor KiesZon maar voor heel Nederland, het eerste grote operational lease project voor zonnestroom gerealiseerd. De Amsterdamse Scholen markeerden het startpunt van KiesZon op de zakelijke zonnestroommarkt. Met een installatie van in totaal ruim 2.800 panelen en een jaaropbrengst van meer dan een halve megawatt, was dit het begin van de operational lease projecten van KiesZon. Sindsdien volgden velen dit fantastische voorbeeld.