Zowiezon® helpt scholen verduurzamen

Kosteloos extra hulp en deskundigheid

De duurzame energietransitie is hard nodig om de aarde leefbaar te houden. Omdat de duurzame toekomst van kinderen is, begint de noodzakelijke verandering op scholen.

Op school gaat onderwijs voor alles, daarom hebben veel schoolbesturen extra hulp nodig om een dak vol zonnepanelen te kunnen realiseren. Zowiezon® ontzorgt scholen bij de realisatie van hun zonnedak én helpt met voorlichting en educatie.

Zorgeloos zon op school

Zowiezon® heeft maar één missie: zoveel mogelijk zonnepanelen op schooldaken realiseren. Om dat aan te kunnen bieden hebben zij een aantal voorwaarden voor de deelnemende scholen:

 1. Alleen de scholen die het projectplan van een coach van Stichting Schooldakrevolutie hebben gekregen, komen in aanmerking voor de uitvoering via Zowiezon partners.
 2. Het projectmanagement voor het zonnedak wordt alleen vergoed als dat wordt uitgevoerd door een van de aangesloten partijen: Energieke Regio en freelancers via Schooldakrevolutie.
 3. Eventueel meerwerk en extra werk buiten de vooraf afgesproken en in het aanbod omschreven werkzaamheden zijn voor rekening van de school.
 4. De school gebruikt de Zowiezon-Toolbox voor educatie en communicatiedoelen.

Deelname aan Zowiezon® is op dit moment niet meer mogelijk. We werken aan het uitbreiden van de beschikbaarheid in 2023. Interesse? Neem dan contact op via contact@schooldakrevolutie.nl.

Op Zowiezon projectmanagement activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van Schooldakrevolutie van toepassing.

Lees hier details over het aanbod en de voorwaarden.

De Zowiezon Toolbox

Om leerlingen en de omgeving te betrekken bij de verduurzaming is de ​Zowiezon-Toolbox ontwikkeld. ​Dit pakket van educatie- en communicatiemiddelen helpt leerkrachten om de energietransitie uit te leggen. De lessen zijn geschikt voor groep 3 tot en met groep 8 in het primair onderwijs.

Educatie

 1. Een interactieve en afwisselende duurzame energieles
  (door eigen leerkrachten of door een gastdocent met energie-expertise)
 2. Een digitale Escaperoom
 3. Werkbladen
 4. Het boek: Palmen op de Noordpool
 5. Twee posters
 6. Een Memoryspel
 7. Een zonnequiz
 8. Beeldmateriaal en informatie voor spreekbeurten
 9. Informatieve links naar kennis over duurzaamheid

NB. Speciaal voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs en MBO is een energy game ontwikkeld met twee duurzame lessen: ‘You’ve got the power’

Gastlessen van een energie-expert

De gastles over duurzame energie legt basiskennis uit over de energietransitie. Het is een interactieve en afwisselende les van twee uur door een getrainde energie-expert van Eneco. De les bevat proefjes, filmpjes, een quiz, posters en souvenirs. Zowiezon® kan per school twee gastlessen aanbieden.


Communicatie

De Zowiezon-Toolbox met lesstof en communicatiemiddelen betrekt leerlingen, leerkrachten en ouders bij het zonnedak. Bij de Zowiezon-Toolbox hoort daarom ook:

 1. Een draaiboek voor een feestelijk startmoment van de zonnepanelen, met een aftel-audio bestand, een animatie en een dashboard om de opbrengst van de panelen bij te houden.
 2. Een voorbeeld persbericht, tips hoe pers benaderd kan worden en vlaggen helpen de school bij het genereren van aandacht in de omgeving. Als de school wil kan een tekstschrijver van Eneco extra tips geven bij het persbericht.
 3. De school krijgt een gevelbordje waarmee zij de verduurzaming door een zonnedak kan laten zien aan ouders en omwonenden.

Zowiezon partners

Energiebedrijf Eneco is de initiatiefnemer van Zowiezon® voor meer zonnedaken op scholen. Eneco vroeg de onafhankelijke stichting Schooldakrevolutie om samen tientallen extra scholen te helpen verduurzamen. Schooldakrevolutie is ingestapt, omdat zij met Zowiezon® veel meer zonnedaken kunnen realiseren. Zowiezon® kent geen commerciële voorwaarden en de expertise van Schooldakrevolutie wordt breder beschikbaar gemaakt.​

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Vanuit de missie ‘duurzame energie van iedereen’ helpt Eneco consumenten en bedrijven omschakelen naar duurzame energie. Eneco heeft de ambitie om samen met klanten in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Met maatschappelijke sponsoring richt Eneco zich al jarenlang op de jonge generatie om ze te inspireren met educatie over duurzaamheid. Eneco brengt leerlingen spelenderwijs alles bij over duurzame energie door middel van lessen, games en materiaal voor een spreekbeurt. Klik voor meer informatie en de educatiematerialen op de button “Wat we doen”.