Terug

Sem & Saar en de Milieubende

groep 7-8

Zijn jullie al echte milieuhelden? Doe samen de quiz over schone energie. Je kunt deze quiz in de klas spelen maar bijvoorbeeld ook op het schoolplein of in de gymzaal.

In de klas? Maak per kind 3 kaarten (een gele, een rode en een blauwe). Per vraag zijn 3 antwoordmogelijkheden. De kinderen houden de kaart omhoog met de kleur die past bij hun antwoord.

Doe je de quiz buiten? Maak per antwoordkleur (geel, rood, blauw) een vak. De kinderen gaan vervolgens in het kleurvak staan dat hoort bij hun antwoord. Meteen de hele klas in beweging.

Aan de slag met de acteurs van de Milieubende? Check de website voor meer info: