Profielwerkstuk, werkstuk of spreekbeurt

Zoek uit wat er mogelijk is met zonnepanelen op jouw schooldak

 

middelbare school

Aan de slag voor een profielwerkstuk

De energietransitie is in volle gang. Ook schoolgebouwen moeten duurzaam worden om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. De installatie van zonnepanelen is één manier om scholen te verduurzamen.

Zonnepanelen leveren de school schoon opgewekte energie. Hierdoor is de school minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zo ga je klimaatverandering tegen en is een hoge energierekening ook verleden tijd. Wie wil dat nou niet? Door een plan te maken voor zonnepanelen op het schooldak draag je bij aan concrete verduurzaming van jouw omgeving. Een mooie uitdaging!

Maar, voordat de panelen het dak op kunnen moet er veel uitgezocht worden. Niet alle scholen hebben daar voldoende tijd voor. Via een profielwerkstuk kun je jouw school dit uitzoekwerk uit handen nemen.

NK_Schooldakrevolutie230921-4524

Suggesties voor onderzoek

1. Zoek uit of jouw schooldak geschikt is voor zonnepanelen. Gebruik hierbij ook de dakscan gebruiken op de Schooldakkaart.

2. Ga in gesprek met de persoon die het schoolgebouw beheert en eventueel ook met de gemeente. Bestudeer ook het Meerjaren Onderhoudsplan van het schoolbestuur en het Integraal Huisvestingsplan bij de gemeente om te bepalen wanneer een zonnedak het best geïnstalleerd kan worden. Wanneer moet de dakbedekking vervangen worden? Staat er een renovatie op de planning of  zijn er plannen voor nieuwbouw? Welk effect hebben deze gebeurtenissen op de installatie van zonnepanelen?

3. Een zonne-installatie is niet goedkoop, het is een investering die je terugverdient. Zoek uit wat zonnepanelen kosten en wat ze opleveren. Welke mogelijkheden zijn er om zonnepanelen te financieren?

Download de Voorbeeld Investeringscasus en ga aan de slag. Om deze businesscase in te vullen heb je het huidig energieverbruik van de school nodig. Daarnaast moet je ook weten of de school een klein- of grootverbruikersaansluting heeft.

4. Is netcongestie een probleem in jouw regio? Hoe komt dat en zijn er oplossingen? Zoek voor deze vragen eerst uit wie de netbeheerder is in jouw regio.

5. Is er meer ruimte op het dak voor panelen dan er nodig zijn om de school van energie te voorzien? Dan kun je de overige ruimte gebruiken om energie op te wekken voor de buurt. Lees hier hoe het Adelbert College dat deed.

6. Wat kan er nog meer plaatsvinden op een schooldak? Kun je op een schooldak ook werken aan biodiversiteit of kun je er water opvangen? Wat is het effect van een groendak op het rendement van zonnepanelen?

7. Wil je breder onderzoeken hoe jouw schoolgebouw duurzaam wordt? Kijk dan ook naar de mogelijkheden voor energiebesparing en zoek uit hoe jouw school aardgasvrij kan worden.

Handige websites en boeken

1. Sustainable Energy Without the Hot Air - David JC MacKay (EN)

2. Drawdown - Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting tegen te gaan - Paul Hawken (NL)

3. Neem een kijkje tussen onze kennisdossiers en kennissessies.

4. Via Milieucentraal leer je hoe zonnepanelen werken.

5. De RVO heeft heel veel informatie op haar site staan bijvoorbeeld over netcongestie, beleid en wetgeving.

6. Hier Opgewekt geeft informatie over duurzame energieopwek, energie besparing, aardgasvrij en lokale energie projecten.

7. Holland Solar heeft infographics met nuttige weetjes.

8. De NVDE is een vereniging die zich inzet om de energievoorziening van Nederland volledig te laten bestaan uit hernieuwbare energiebronnen. Zij proberen ook het Nederlandse energiebeleid positief te beïnvloeden.

8. OneWorld schreef een artikel over de milieu-impact van de productie van zonnepanelen.

NK_Schooldakrevolutie230921-4533_kleiner
basisschool

Aan de slag voor een werkstuk of spreekbeurt

In Nederland werken we hard aan manieren om op een andere manier energie te maken. We willen minder energie uit olie, steenkool en gas en meer energie die we schoon op kunnen wekken. Bijvoorbeeld via de wind of de zon. Dit heet de energietransitie. Ieder gebouw zal duurzamer moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Scholen horen daar natuurlijk ook bij.

De installatie van zonnepanelen is één manier om de school duurzamer te maken. Zonnepanelen op het schooldak wekken zonne-energie op voor de school. Zonnepanelen wekken energie op zonder dat daarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Daarom noem je zonne-energie schoon, groen of duurzaam. Zonne-energie is niet alleen schoon, maar ook nog eens heel erg goedkoop. Je hoeft namelijk geen energie meer af te nemen bij een energieleverancier. Wie wil dat nou niet? Door de klas, juf of meester te vertellen over zonne-energie inspireer je iedereen om de school duurzamer te maken. Een mooie uitdaging!

Heb je een vraag of wil je ons interviewen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bellen of e-mailen.

Suggesties voor onderzoek

1. Wat is een zonnepaneel eigenlijk en hoe werkt het?

2. Wat zijn de voordelen van zonne-energie? Zijn er ook nadelen?

3. Zonnepanelen zijn best duur, maar ze leveren ook geld op. Op welke manier doen ze dat? Weet jij wat 'investeren' betekent?

4. Waarom is het belangrijk om zonnepanelen te plaatsen?

5. Wat weet jij over klimaatverandering?

6. Wanneer is een dak geschikt voor zonnepanelen?

7. Kun je ontdekken of jouw schooldak geschikt is?

Tip: Bekijk het schooldak via Google Maps en zoek naar jouw school op de Schooldakkaart.

Handige websites, video's en boeken

1. Via Docukit leer je meer over wat zonne-energie is.

2. Bekijk de website van de bibliotheek. Zij hebben een artikel over zonne-energie en laten ook zien welke boeken bij dit thema passen.

3. Bekijk deze aflevering van het Klokhuis over zonne-energie.

4. Het Klokhuis maakte ook een aflevering over hoe zonnepanelen worden gemaakt en hoe ze energie leveren.

5. Lees het boek Palmen op de Noordpool van Marc ter Horst. Dit boek gaat over klimaatverandering en je vindt er ook informatie over zonne-energie.

6. In de Atlas van de Klimaatverandering van Dan Hooke leer je alles over klimaatverandering en wat wij er tegen kunnen doen.

7. Zit jij in groep 8 en houd jij van rekenen? Bekijk dan dit rekenblad eens. Via deze opdracht reken jij uit hoeveel een zonnepanelen installatie kost, wat het oplevert in geld, stroom en wat zonnepanelen opleveren voor het klimaat.

8. Wil jij meer weten over de energietransitie? Bekijk dan de video Morgenland.

9. Via de Klimaat Helpdesk kun je vragen stellen aan wetenschappers.

10. Je kunt ook een speciale Jeugdjournaal-aflevering bekijken over het klimaat.