Terug

Duurzaamheid is het credo op de daken van scholen

GroenLinks steunt de Schooldakrevolutie!

EINDHOVEN (GL) – De schooldakrevolutie wordt ook in Eindhoven omarmd door het college. GroenLinks riep gisteravond in een motie op om het landelijke initiatief plan te omarmen nadat bekend was geworden dat alle scholen akkoord waren gegaan met IHP. 

De Schooldakrevolutie daagt scholen en gemeentes uit om in 2020 vijftig procent van de beschikbare daken vol te leggen met zonnepanelen. Ze bieden hier diverse financieringsvormen voor aan waar niet enkel gemeentes of scholen bij betrokken zijn maar eventueel ook ouders of bedrijven. Voor GroenLinks past het samen kijken naar het energievraagstuk en het gebruik van de verschillende daken helemaal binnen het integraal huisvestingsplan. Indiener Rik: ,,Het biedt zelfs kansen om dit in de lesstof mee te nemen en zo kinderen te onderwijzen over toekomst met schone energie.”

,,Het is heel mooi dat het college onze oproep om zich aan te sluiten bij het initiatief heeft gehonoreerd. En actief de scholen te benaderen zich bij het project aan te sluiten waarmee al een individuele overeenkomst is”, zegt Rik Thijs. ,,Daarnaast  roepen wij het college op om gezamenlijk met de PO en VO scholen te onderzoeken of de voordelige effecten van de energiebesparing in een fonds kunnen worden gestopt voor de toekomstige financiering van het IHP.”

Het scholenhuisvestingsplan (IHP) is een overeenkomst tussen schoolbesturen en gemeente en moet er toe leiden dat binnen een periode van twintig jaar alle Eindhovense scholieren onderwijs krijgen in adequate, toekomstbestendige gebouwen.

Zie hier meer voor het landelijke initiatief.