Over ons

Over ons

Over schooldakrevolutie

De toekomst begint op school

De energietransitie is een grote verandering om ook in de toekomst de aarde leefbaar te houden. Onze basisschoolleerlingen en middelbare scholieren zijn die toekomst. Schooldakrevolutie streeft daarom naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie. Zo maken we een grote stap voorwaarts in de energietransitie en leert de toekomstige generatie over schone energie.

Schone energie van eigen schooldak voor iedereen

Groene energie moet beschikbaar zijn voor iedereen. Alle lagen uit de samenleving gaan naar school, dus dat is dé plek om te leren over zonnestroom. Schooldakrevolutie zet zich in voor zonnepanelen op alle geschikte schooldaken! Zodat alle leerlingen kunnen leren op én over schone energie van eigen schooldak.
Schooldakrevolutie jaagt aan en verbindt

Stichting Schooldakrevolutie is aanjager van de revolutie en heeft geen uitvoerende rol. We jagen de revolutie aan door gemeenten en schoolbesturen proactief te benaderen. Ook zetten wij de juiste partijen met elkaar aan tafel. Schooldakrevolutie is de onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen en uitvoerende partijen.

Hoe we dat doen

Wat doen we? Voor en met wie? Dat laten we je zien in deze korte video!

Schooldakrevolutie kernteam

Het kernteam is de uitvalsbasis van de revolutie. Dit team bestaat uit de projectleider van de schooldakkaart, schooldakcoaches, de regio-coördinator als aanspreekpunt voor gemeenten, communicatie & educatie en de directeur.

Schooldakcoaches

Schooldakcoaches bieden proactieve ondersteuning op maat voor alle schoolbesturen in Nederland. Zij begeleiden vanaf de eerste stap tot en met de realisatie van zonnepanelen op schooldaken. Zonder winstoogmerk en onafhankelijk. Meer weten over de aanpak door onze schookdakcoaches? Lees dan verder op deze pagina.

Regio-ambassadeurs

Het verduurzamen van schoolgebouwen in gemeenten heeft veel maatschappelijke voordelen. De regio-ambassadeurs helpen met kwartiermaken in de regio waarin een gemeente valt. Ze leggen contact met de betrokken ambtenaren en wethouders. Via hen brengen de regio-ambassadeurs stimuleringsmaatregelen in beeld om daarmee schoolbesturen sneller verder te helpen met verduurzaming. Als gemeente aan de slag? Lees verder op deze pagina.

Het ontstaan

Roebyem Anders, Marjan Minnesma en NL2025 zijn de initiatiefnemers van de Schooldakrevolutie. Ontstaan vanuit de verwondering dat op scholen zo weinig aan verduurzaming werd gedaan. Om alle barrières voor zonnepanelen op scholen te doorbreken en de energietransitie te versnellen is de Schooldakrevolutie uitgeroepen.

Onze partners

Schooldakrevolutie bestaat dankzij de steun en samenwerking met onze partners.