Kennisbank

Hier kun je kennisdossiers downloaden. Ben je op zoek naar een bepaald onderwerp? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven. Heb je nog overige vragen of kun je hulp van een schooldakcoach gebruiken? Mail dan naar contact@schooldakrevolutie.nl.

Online voorbeeld investeringscasus

Dit is de gestandaardiseerde business case van Schooldakrevolutie voor klein- en grootverbruik aansluitingen. Op basis van offertes uit de markt en financieringsbeslissingen zal je eventueel nog een definitieve business case moeten opstellen.

SDE++

Voor de zonnepaneleninstallatie op het dak van scholen met een grootverbruiker aansluiting, kan SDE++ subsidie toegekend worden of is dat reeds in het verleden gebeurd. Lees hier meer over de werking van de subsidie.

Inventarisatie: knelpunten en oplossingen voor zon op schooldaken – provincie Drenthe

Vragen die centraal staan in dit knelpuntenonderzoek: Welke drempels zijn er en welke problemen worden ervaren? Welke daarvan kunnen (snel) effectief weggenomen worden? Over de resultaten van dit onderzoek wordt in dit document verslag gedaan (gepubliceerd op 24 april 2023). Dit is geen wetenschappelijk rapport, maar het resultaat van een puntsgewijze, praktische inventarisatie.

Vandalisme

Dit kennisdossier gaat over de installatie van zonnepanelen het risico op vandalisme. Daarnaast worden verschillende manieren om de kans op vandalisme te minimaliseren.

Onderwijs: basisscholen

Laat de komst van zonnepanelen niet ongemerkt voorbij laten gaan! In dit document staan praktische tips hoe je basisschoolleerlingen kunt laten leren over zonne-energie, schone energie en klimaatverandering.

Onderwijs: middelbare scholen

Laat de komst van zonnepanelen niet ongemerkt voorbij laten gaan! In dit document staan praktische tips hoe je middelbare scholieren kunt laten leren over zonne-energie, schone energie en klimaatverandering.

Zonnepanelen installeren vóór grootschalige renovatie

In dit document vind je overwegingen en oplossingen om te investeren in zonnepanelen vóór een grootschalige renovatie.

Subsidies

In dit document staan de verschillende stimuleringsmaatregelen waar je als school gebruik van kunt maken.

Investeringsvarianten

In veel gevallen is het schoolbestuur juridisch eigenaar van de school en de gemeente economisch eigenaar. Het is wenselijk dat beide partijen bij de ontwikkeling van een zonnestroomproject worden betrokken. In dit document staan de verschillende investeringsvarianten.

Scholen Energiebespaarlening

Heb je als school beperkte eigen financiële middelen en wil je toch verduurzamen? Dan is de Scholen Energiebespaarlening een oplossing. Deze lening is landelijk beschikbaar en tegen een aantrekkelijke rente voor alle scholen met BRIN-nummer. In deze infographic lees je erover en hoe je het aanvraagt.

BTW teruggaaf

In dit document vind je de huidige situatie en voorgenomen wijzigingen m.b.t. regelgeving. Zie ook het BTW dossier van Zonnescholen hier kunt vinden.

Financieringsmogelijkheden

Via dit document vind je verschillende financieringsvormen. De vorm is afhankelijk van de financiële gezondheid en wensen van de stichting.