Kennisbank

Hier kun je kennisdossiers downloaden. Ben je op zoek naar een bepaald onderwerp? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven. Heb je nog overige vragen of kun je hulp van een schooldakcoach gebruiken? Mail dan naar contact@schooldakrevolutie.nl.

Kennisdocument netwerkcapaciteit

Netcongestie hoeft niet het einde te betekenen van en pv-project. Lees in dit kennisdocument op welke manieren zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden op een grootverbruikersaansluitng ondanks dat er sprake is van terugleverbeperkingen op het net.

Kennisdocument recht van opstal

Lees hier meer over de omgang met het recht van opstal en de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen.

Pamflet aanbesteden

Dit document is een beknopte handleiding over de verschillende aanbestedingsvormen. Je vindt hier een handige beslisboom voor het besluitvormingsproces en verschillende voorbeeldteksten.

Publicatie: Toetsingskader verantwoording financiële posities

Het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities stelt het doorzien van de ontwikkeling van kapitaal en vermogen centraal. Kapitaals­ en vermogensposities zijn immers van groot belang voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. Eigenaar publicatie: PO-raad

Publicatie: Juridisch kader verduurzaming schoolgebouwen

Verkenningsdocument: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’. Eigenaar publicatie: Ruimte OK.

Kennisdossier doorpakken voor schoolbesturen

In dit document delen wij een vragenlijst- en informatie die er nodig is om te kunnen doorpakken. Het verzamelen van deze gegevens vraagt om aandacht en roept om keuzes. Heb je op enig moment vragen, neem dancontactop metonze schooldakcoaches.

Offerte richtlijnen

Deze download geeft inzicht over hoe je een offerte goed kunt beoordelen. Je voorkomt onverwachte (extra) kosten door kritisch en gedetailleerd naar de offerte te kijken.

Sjabloon schoolbeslisdocument

Voeg beslissingen, keuzes en materialen samen in dit overzichtelijke beslisdocument dat dient als leidraad voor de besluitvorming.

Adviesrapport drempels en knelpunten in de provincie Utrecht

Dit rapport is geschreven door Stichting Schooldakrevolutie in opdracht van de provincie Utrecht om de knelpunten waar schoolbesturen tegenaan lopen te identificeren. Deze knelpunten zijn vertaald naar adviezen richting provincie, gemeenten en andere partijen hoe schoolbesturen ondersteund kunnen worden in het realiseren van zon-op-dak.