Kennisbank

Hier kun je kennisdossiers downloaden. Ben je op zoek naar een bepaald onderwerp? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven. Heb je nog overige vragen of kun je hulp van een schooldakcoach gebruiken? Mail dan naar contact@schooldakrevolutie.nl.

Kennisdocument recht van opstal

Lees hier meer over de omgang met het recht van opstal en de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen.

Pamflet aanbesteden

Dit document is een beknopte handleiding over de verschillende aanbestedingsvormen. Je vindt hier een handige beslisboom voor het besluitvormingsproces en verschillende voorbeeldteksten.

Publicatie: Toetsingskader verantwoording financiële posities

Het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities stelt het doorzien van de ontwikkeling van kapitaal en vermogen centraal. Kapitaals­ en vermogensposities zijn immers van groot belang voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. Eigenaar publicatie: PO-raad

Publicatie: Juridisch kader verduurzaming schoolgebouwen

Verkenningsdocument: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’. Eigenaar publicatie: Ruimte OK.

Kennisdossier doorpakken voor schoolbesturen

In dit document delen wij een vragenlijst- en informatie die er nodig is om te kunnen doorpakken. Het verzamelen van deze gegevens vraagt om aandacht en roept om keuzes. Heb je op enig moment vragen, neem dancontactop metonze schooldakcoaches.

Offerte richtlijnen

Deze download geeft inzicht over hoe je een offerte goed kunt beoordelen. Je voorkomt onverwachte (extra) kosten door kritisch en gedetailleerd naar de offerte te kijken.

Sjabloon schoolbeslisdocument

Voeg beslissingen, keuzes en materialen samen in dit overzichtelijke beslisdocument dat dient als leidraad voor de besluitvorming.