Veelgestelde vragen

Stichting Schooldakrevolutie sluit op 31 december 2024

Waar kan ik vanaf 1 januari 2025 terecht?

Goed nieuws: onze huidige projectmanagers bundelen hun kennis en expertise. Zij geven in 2025 zelfstandig vervolg aan hun werkzaamheden in een nog nader vorm te geven samenwerkingsverband. Zij verkennen op dit moment hoe een onderlinge samenwerking los van de stichting eruitziet. Hun gezamenlijke ambitie is om krachten te bundelen en hun opgedane expertise in te blijven zetten voor het ontzorgen en onafhankelijk adviseren van schoolbesturen en gemeenten. Waarbij zij bovendien inzetten op zowel het opwekken van energie als energieopslag voor alle soorten maatschappelijk vastgoed. Nieuwsgierig? We houden je uiteraard op de hoogte via onze website, social kanalen en de nieuwsbrief. Heb je nu al een specifieke vraag? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag verder.

En waar kan ik nog meer terecht?

Scholen op Koers naar 2030 is onderdeel van het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit programma omvat verschillende instrumenten voor scholen en gemeenten om de verduurzamingsopgave te organiseren op portefeuilleniveau. Zie ook de kennisbank van Kenniscentrum Ruimte-OK.

Bovendien zijn er voor kleine schoolbesturen (max. 10 schoolgebouwen) ontzorgingsprogramma’s per provincies. Voor een overzicht, zie deze link met provinciale programma’s op de RVO website.

Hoe nu verder?

We zijn nog tot eind 2024 beschikbaar als stichting voor het ondersteunen van schoolbesturen bij besluitvorming en verschaffen gemeenten graag inzichten met scholenlijsten en schooldakkaarten.

We kunnen er niet duidelijk genoeg over zijn: doeners blijven belangrijk. Elke route begint altijd met een eerste stap. Ben jij klaar om de eerste stap naar zonnepanelen op schooldaken te zetten? Twijfel niet en laat het ons weten.

Hoe gaan huidige projectmanagers vanaf 2025 verder?

Onze huidige projectmanagers bundelen hun kennis en expertise om gemeenten en schoolbesturen te ontzorgen en zo de vaart in de schooldakrevolutie gaande te houden. Hoe hun samenwerking er exact uit gaat zien is nog niet bekend.

Zij verkennen nu hoe hun onderlinge samenwerkingsverband los van de stichting eruit gaat zien. Hun gezamenlijke ambitie is om zich in te blijven zetten voor het ontzorgen en onafhankelijk adviseren van zowel schoolbesturen als gemeenten. Waarbij zij bovendien inzetten op zowel het opwekken van energie als energieopslag voor alle soorten maatschappelijk vastgoed.

Nieuwsgierig? We houden je uiteraard op de hoogte via onze website, social kanalen en de nieuwsbrief. Heb je een specifieke vraag? Laat het ons weten!

Wat betekent dit voor mij als relatie van Stichting Schooldakrevolutie?

Uiteraard ronden we al onze lopende werkzaamheden zorgvuldig af. Veel gesprekken hierover zijn reeds gevoerd, waarbij we maatwerk oplossingen bieden per opdracht en waar wenselijk dragen we opdrachten in goed overleg over. Hebben wij elkaar nog niet gesproken? Neem contact op met jouw contactpersoon voor een afspraak of mail naar contact@schooldakrevolutie.nl. Dan gaan we zo snel mogelijk met elkaar aan tafel.

Wat betekent dit voor ons als schoolbestuur?

Zijn we al in met een opdracht voor jouw schoolbestuur aan de slag? Dan zorgen we samen met onze schooldakcoaches voor een goede afronding en waar nodig voor de overdracht. Gesprekken hierover zijn gaande met Niels van der Sandt als aanspreekpunt.

Zijn we nog niet voor jouw schoolbestuur aan de slag? Tot eind dit jaar zijn we beschikbaar voor het opstellen van besluitvormingsdocumenten. Onze projectmanagers geven in 2025 zelfstandig vervolg aan de schooldakrevolutie. Zij verkennen op dit moment hoe een mogelijke samenwerking los van de stichting eruitziet. Hun gezamenlijke ambitie is om krachten te bundelen en hun opgedane expertise in te blijven zetten voor het ontzorgen en onafhankelijk adviseren van schoolbesturen en gemeenten. Waarbij zij bovendien inzetten op zowel het opwekken van energie als energieopslag voor alle soorten maatschappelijk vastgoed. Wordt vervolgd (via onze website en nieuwsbrief).

Wil je graag een afspraak maken? Neem dan contact op via contact@schooldakrevolutie.nl

Wat betekent dit voor ons als gemeente/ provincie?

Zijn we al in met een opdracht voor jouw gemeente/ provincie aan de slag? Dan zorgen we samen met onze schooldakcoaches voor een goede afronding en waar nodig voor de overdracht. Gesprekken hierover zijn gaande met Cilian Terwindt als aanspreekpunt.

Zijn we nog niet voor jouw gemeente/ provincie aan de slag? Tot eind dit jaar zijn we beschikbaar voor het opstellen van besluitvormingsdocumenten.

Onze projectmanagers geven in 2025 zelfstandig vervolg aan de schooldakrevolutie. Zij verkennen op dit moment hoe een mogelijke samenwerking los van de stichting eruitziet. Hun gezamenlijke ambitie is om krachten te bundelen en hun opgedane expertise in te blijven zetten voor het ontzorgen en onafhankelijk adviseren van schoolbesturen en gemeenten. Waarbij zij bovendien inzetten op zowel het opwekken van energie als energieopslag voor alle soorten maatschappelijk vastgoed. Wordt vervolgd (via onze website en nieuwsbrief).

Wil je graag een afspraak maken? Neem dan contact op via contact@schooldakrevolutie.nl

Blijven de kennisbank, de schooldakkaart en het workshopportaal beschikbaar?

Ja! Tot en met 31 december 2024 blijven wij en de verschillende informatiebronnen van Stichting Schooldakrevolutie beschikbaar. Bovendien zijn we voor ons team van impactmakers en voor het zorgvuldig opgebouwde erfgoed van Stichting Schooldakrevolutie, zoals de kennisbank, het workshopportaal en de schooldakkaart, op zoek naar nieuw onderdak. Bouw jij met jouw organisatie aan een duurzame toekomst? En zie je kansen? We gaan graag in gesprek.

Waarom nu al deze aankondiging?

Het stilvallen van een vliegwiel is natuurlijk zonde. Daarom willen we iedereen tijdig informeren. Dit maakt de weg vrij om de versnelling gaande te houden. Wil jij nog een stap zetten richting zonnepanelen op schooldaken? Dan kun je nog tot eind dit jaar bij ons terecht voor al onze kennis en inzichten, zoals schooldakkaarten, scholenlijsten en besluitvormingsdocumenten.

Ik heb een andere vraag – bij wie kan ik terecht?

Mail naar contact@schooldakrevolutie.nl of bel tijdens kantooruren naar 06 1363 8332.

Over ons

Wat doet Stichting Schooldakrevolutie?

Stichting Schooldakrevolutie is de onafhankelijke schakel en regisseur tussen overheid, maatschappij (o.a. scholen, schoolbesturen, ouders, kinderen) en commerciële partijen. Het is onze missie om alle kinderen in Nederland te laten leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Om dit te bereiken begeleidt en adviseert de stichting schoolbesturen in de aanschaf van een zonne-installatie.

Wie kan zich aanmelden bij de stichting

Stichting Schooldakrevolutie kan iedereen ondersteunen die zich in wil zetten om één of meerdere schoolgebouwen te verduurzamen. Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.

Welke kosten zijn verbonden aan advies en begeleiding vanuit Stichting Schooldakrevolutie?

De kosten die verbonden zijn aan onze dienstverlening zijn afhankelijk van de wensen die gemeentes en schoolbesturen hebben. Neem contact met ons op voor een offerte.

Wat kan Stichting Schooldakrevolutie betekenen bij renovatie en nieuwbouwprojecten?

Het werk van de stichting richt zich primair op het verduurzamen van bestaande gebouwen. Bij renovatie van een schoolgebouw kan een schooldak coach de indicatieve begroting voor het aanleggen van de zonnepanelen controleren. Ook kunnen we doorverwijzen naar voorgeselecteerde uitvoeringspartijen. Zijn er plannen voor nieuwbouw en is er hulp nodig? Neem dan even contact met ons op dan kijken wij hoe we kunnen helpen.

Heeft Stichting Schooldakrevolutie commerciële belangen?

Stichting Schooldakrevolutie is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en heeft daarom ook een ANBI-status.

Welke organisaties steunen Stichting Schooldakrevolutie?

De stichting wordt gesteund door de Rijksoverheid, wordt genoemd in het Energie Akkoord 2.0 en geniet brede steun vanuit de samenleving en de onderwijssector.

Aanschaf zonnepanelen

Mag het lumpsum bedrag ingezet worden voor de aanschaf van zonnepanelen?

Ja, lumpsum bedragen vanuit de gemeente bedoeld voor onderhoud kunnen voor zowel OPEX- als CAPEX-investering ingezet worden binnen het Energieakkoord 2.0.

Er geldt een investeringsverbod voor scholen (artikel 143 WEC en artikel 148 WPO). Mag ik wel zonnepanelen aanschaffen?

Ondanks het investeringsverbod blijft er zeker ruimte om te investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen. Gedetailleerde informatie hierover staat in een flyer over dit onderwerp van AardgasVrijeScholen.

Van wie is het schoolgebouw?

In bijna alle gevallen wordt het eigendom van schoolgebouwen gedeeld door gemeenten en schoolbesturen. Volgens de wet zijn schoolbesturen bouwheer en eigenaar van het schoolgebouw. Dit eigendom wordt ook wel eens het juridisch eigendom genoemd. De gemeente is echter economisch eigenaar.  Dit heeft als gevolg dat het schoolbestuur het gebouw niet mag verhuren of in gebruik  mag geven zonder toestemming van de gemeente. Ook voor aanpassingen aan het gebouw, zoals het plaatsten van zonnepanelen, moet de gemeente toestemming geven.

Wie moet er toestemming geven voor zonnepanelen op het schooldak?

In  bijna alle gevallen is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw en de gemeente economisch eigenaar. Op basis van dit gedeelde eigendom moeten beide partijen toestemming geven voor het plaatsen van zonnepanelen.

Strikt gezien maakt het nog wel verschil of de zonnepanelen van de school zelf zijn of van een derde partij (zoals een energiecoöperatie of ESCo). Aan het juridische eigendom dat het schoolbestuur heeft van het schoolgebouw zit namelijk de restrictie dat ze het gebouw niet mogen verhuren of in gebruik geven aan derden zonder toestemming van de gemeente.

Als de zonnepanelen in bezit komen van de school, dan valt het onder de autoriteit van het schoolbestuur. De investering in zonnepanelen kan echter van invloed zijn op de verzekeringswaarde van het gebouw en zo invloed hebben op de te betalen premies. In de meeste gevallen zal de gemeente als economisch eigenaar van het gebouw hierover contact moeten opnemen met de verzekeraar. Schoolbestuur en gemeente zullen afspraken moeten maken over wie er opdraait voor de extra kosten van de premies.

Wie controleert of het schooldak geschikt is voor zonnepanelen?

Voor het maken van een dakscan heeft Stichting Schooldakrevolutie een eerste indicatie gemaakt over de geschiktheid van de ligging van het dak (voldoende zonuren, weinig obstakels). Daarnaast moet worden bepaald of de dakconstructie stevig genoeg is om het gewicht van zonnepanelen te kunnen dragen. Als dat niet bekend is kan het zijn dat er een dakconstructieberekening moet worden gemaakt. Ook zal de staat van het dakleer/dakisolatie moeten worden beoordeeld. Schooldakrevolutie kan dit niet zelf doen, maar kan indien gewenst geschikte partijen aandragen.

Wie is eigenaar van de zonnepanelen?

Het eigenaarschap van de zonnepanelen is afhankelijk van de financieringsoptie die wordt gekozen. Bij financiering vanuit eigen middelen of een lening blijft de school eigenaar van de panelen. Uiteraard bestaan er ook ‘leasing’ opties waar het eigendom per leasing contract vooraf en als onderdeel van de contract constructie overeengekomen  moet worden. Bij een SCE traject ( voormalig Postcoderoosregeling) of in samenwerking met een energiecoöperatie ligt het eigenaarschap niet bij de school zelf, maar bij de vereniging/ coöperatie. Binnen deze regelingen wordt het schooldak als het ware verhuurd.

Hoe kunnen de zonnepanelen verzekerd worden?

De economisch eigenaar van het gebouw heeft economisch claimrecht en is daarom ook verantwoordelijk voor de opstalverzekering. In veel gevallen is de gemeente economisch eigenaar van het schoolgebouw en daarmee het aangewezen contact met betrekking tot de verzekering van de zonne-installatie. Schoolbesturen hebben zelf de verplichting om aanpassingen aan het gebouw te melden bij de economisch eigenaar zodat de verzekering kan worden aangepast. Het is verstandig om hierover vooraf contact op te nemen met de economisch eigenaar omdat een investering in zonnepanelen van invloed kan zijn op de waarde van het gebouw en dus ook op de verzekeringswaarde en de verzekeringspremie. Daarnaast is het goed om te controleren welke schade er precies binnen de verzekering valt. Meestal wordt schade door brand, natuurgeweld en diefstal met braaksporen gedekt, maar is voor vandalisme wellicht een aparte verzekering nodig. Momenteel is er veel discussie rondom de brandveiligheid van zonnepanelen en zijn er signalen dat sommige verzekeraars de verzekeringspremie enorm verhogen. In de praktijk hebben wij dit soort situaties nog niet meegemaakt, maar ook wij vinden dit een punt van zorg zeker omdat er bij goede installatie slechts een kleine kans is op brand.

Hoe zit het met de brandveiligheid van zonnepanelen?

Al enkele jaren bestaat er discussie over de brandveiligheid van zonnepanelen. Ondanks de enorme toename van installaties heeft in de periode 2018 t/m 2021 het aantal geregistreerde branden geen vlucht genomen en varieerde tussen de 27 en 39 per jaar. Ter vergelijking: de brandweer rukt al gauw meer dan 40.000 keer uit per jaar. Zo’n 0,09 procent van alle branden werden veroorzaakt door zonnepanelen.

Slecht en ondeskundig installatiewerk is de meest voorkomende oorzaak van brand. Daarnaast zijn er relatief veel incidenten bij in-dak systemen waarbij de zonnepanelen geïntegreerd als dakbedekking gemonteerd worden in vergelijking met op-dak systemen. Reden te meer om altijd te kiezen voor materiaal van goede kwaliteit en de aanleg te laten verzorgen door gecertificeerde installateurs. Scope 12 opleverkeuring en wederkerende inspecties worden eigenlijk altijd als eis neergelegd door verzekeraars en worden bij SDR realisatie trajecten standaard meegenomen.  Het verdient altijd de voorkeur om de verzekeringseisen vroeg in het proces mee te nemen en expliciete goedkeuring te vragen op de uiteindelijke systeem-configuratie voordat de installatie plaatsvindt. 

Kan een school btw terugvragen over de aanschaf van zonnepanelen?

Een school kan voor het percentage van de opgewekte stroom die niet direct verbruikt wordt, maar wordt teruggeleverd aan het net, de btw terugvragen. Wel geldt dan de verplichting om op periodieke basis de btw ook aan de belastingdienst over te dragen.

Het dak van het schoolgebouw is ongeschikt voor zonnepanelen, hoe kan deze school toch meedoen met de schooldakrevolutie?

Een schooldak kan om verschillende redenen ongeschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen: de dakconstructie of ligging van het gebouw is ongeschikt, het schoolgebouw is een monument of ligt in beschermd dorpsaanzicht. Neem eens contact op met een lokale energiecoöperatie. Wellicht kan het schoolgebouw voorzien worden van zonne-stroom via een coöperatie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)), zodat leerlingen op deze school ook kunnen leren op zonnestroom. Kijk hier voor meer informatie en voor een energiecoöperatie in de buurt.

Kan een monument ook voorzien worden van zonnepanelen?

Als een pand een rijks- of gemeentemonument is kunnen er soms wel en soms geen zonnepanelen geïnstalleerd worden. Dit hangt af van gemeentelijke wet- en regelgeving. Als het dak van de school geen bijzondere dakbedekking heeft en de panelen niet zichtbaar vanaf de straat geïnstalleerd kunnen worden is er een grote kans dat er wel panelen geïnstalleerd kunnen worden. Of het pand nu een rijks- of gemeentemonument is, neem altijd contact op met de afdeling monumentenzorg in de gemeente waar het pand staat voor meer informatie. Er zijn ook gemeenten die momenteel bezig zijn met een versoepeling van de regels om de energietransitie te versnellen.

Subsidies

Is er een subsidie voor zonnepanelen op scholen?

Afhankelijk van of een school een elektriciteitsaansluiting heeft voor kleinverbruik (3x80A) of voor grootverbruik (meer dan 3x80A) komen ze in aanmerking voor saldering dan wel een SDE+ subsidie. Wat voor aansluiting een school heeft is terug te vinden op de energierekening van de school.

Wat houdt de salderingsregeling in?

Scholen met een kleinverbruik aansluiting (≤ 3×80 ampère) krijgen subsidie in de vorm van saldering: Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs voor teruggeleverde energie als voor de afgenomen energie (inclusief belastingen: energiebelasting en BTW). Op dit moment is voorzien in de geleidelijke afbouw van deze regeling vanaf 2025 tot 2031.

Hoeveel een consument kan salderen is begrensd: als er meer wordt teruggeleverd dan wordt afgenomen ontvangt de consument over het overschot alleen de kale energieprijs.

De overheidsheffingen (energiebelasting, BTW niet meegenomen) zijn gestaffeld. Dat betekent dat hoe meer energie je verbruikt hoe goedkoper het wordt. Voor teruglevering betekent dit dat hoe meer energie je verbruikt, hoe minder je per opgewekte kWh verdient aan saldering.

De meeste scholen gebruiken tussen de 23.000 kWh/jaar en 40.000 kWh/jaar. Tot 10.000 kWh betaal je €0,167 per kWh aan overheidsheffingen (bovenop de energieprijs, in 2023). Tussen 10.000 kWh en 50.000 kWh betaal je €0,136 per kWh en daarboven slechts €0,062.

Wat houdt de Stimulering Duurzame Energie (SDE++) subsidie in?

Stimuleren Duurzame Eenergie (SDE+) kan aangevraagd worden door scholen met grootverbruikersaansluiting (> 3x 80 ampère). Het betreft net als de salderingsregeling een exploitatiesubsidie. De regeling houdt in dat een school jaarlijks een vergoeding ontvangt voor het verschil tussen de kostprijs van groene en grijze energie. Daarmee wordt groene stroom aantrekkelijker voor organisaties die tegen een lage prijs stroom inkopen. Deze subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd in het najaar. Een stappen plan en de documenten die ingevuld moeten worden zijn op deze website van de RVO te vinden.

Wat houdt de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) regeling in?

Subsidie voor energiecoöperaties of vereniging van eigenaars (VvE’s) die hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie willen opwekken. Is net als Salderen en SDE++ een exploitatiesubsidie. De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten wonen of gevestigd zijn binnen een bepaald postcodegebied, de zogenaamde postcoderoos. Een school kan haar schooldak ter beschikking stellen aan de coöperatie en ontvangt daarvoor vaak een bescheiden dakhuur. Tevens kunnen zij zelf lid worden van de coöperatie. 

Financiering

Waarvoor dient de Scholen Energiebespaarlening?

Het is een lening die het Nationaal Warmtefonds verstrekt aan een stichting of vereniging voor het treffen van energiebesparende maatregelen in of aan het schoolgebouw.

Deze maatregelen zijn:

  • Gevelisolatie/spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie/dakisolatie inclusief asbestsanering
  • Zonnepanelen op daken
  • LED-verlichting inclusief bewegingssensoren
  • Energiemanagementsysteem
Voor wie is de Scholen Energiebespaarlening?

De lening is beschikbaar voor alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs gelegen in Nederland en die tevens een BRIN-nummer toegekend hebben gekregen.

Hoeveel kan een schoolbestuur lenen?

Tussen de 15.000 en 500.000 euro. De school moet de kosten kunnen aantonen via een ontvangen offerte van de aannemer/installateur.  Mocht een schoolbestuur meer willen lenen dan 500.000 euro, dan zal dit officieel bij het bestuur van het Nationaal Warmtefonds moeten worden aangevraagd.

Hoe komt een school in aanmerking voor die lening?

Het aanvraagformulier kan worden aangevraagd via Stichting Schooldakrevolutie (SDR), de procesbegeleider.  SDR zal een code afgeven voor de desbetreffende school. Verder loopt de aanvraag van de lening via het Nationaal Warmtefonds. Het schoolbestuur moet bij het Nationaal Warmtefonds alle complete documenten aanleveren.

Alle scholen komen in aanmerking mits er wordt voldaan aan de voorwaarden die staan beschreven in het investeringsreglement.

Moet een school meedoen met de schooldakrevolutie om een lening te kunnen afsluiten?

De lening is bedoeld voor scholen om te verduurzamen. Door te verduurzamen doet een school al mee met de revolutie. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de kennis of de bouwstenen die de non profit Stichting Schooldakrevolutie aanbiedt.

Waarom is er instemming van de gemeente nodig?

Er dient een instemmingsverklaring van de gemeente te worden aangeleverd voor het onderhavige -in Nederland gelegen- schoolgebouw. In deze verklaring moet de gemeente bevestigen dat het betreffende (school)gebouw nog minstens 15 jaar dezelfde functie zal hebben dan wel dat zonnepanelen en Ledverlichting meeverhuisd worden naar de “nieuwe” locatie.

Hoe lang duurt het voordat de aanvraag wordt behandeld?

5 werkdagen.

Waarom moet ik een offerte aanleveren?

Uit de offerte(s) moeten de kosten van de maatregel(en) blijken.

Wat houdt de verklaring aannemer/installateur in? En waarvoor dient deze?

Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring bevestigt de aannemer/installateur dat de uit te voeren maatregelen voldoen aan de eisen uit het investeringsreglement.

Waarom moeten de formulieren bij het Nationaal Warmtefonds worden ingeleverd en niet bij Stichting Schooldakrevolutie?

Stichting Schooldakrevolutie  is enkel de procesbegeleider. Het Nationaal Warmtefonds beoordeelt uw aanvraag.

Partners

Welke partners heeft Stichting Schooldakrevolutie?

Het werk wat Stichting Schooldakrevolutie doet staat niet op zichzelf en wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met diverse uitvoeringspartners, kennispartners en educatiepartners. Kijk hier voor een actuele lijst.

Waarom werkt Stichting Schooldakrevolutie samen met commerciële partijen terwijl zij zelf geen winstoogmerk heeft?

Om de installatie van zonnepanelen te realiseren is een samenwerking met commerciële uitvoeringspartijen onontkoombaar. SDR hanteert voor deze connect met de markt eigen lijsten op basis van doorverwijzingen / referenties van Schoolbesturen (o.a. voor  PV/ installatiebedrijven /  draagkracht onderzoek/ subsidie aanvragen / integrale doorrekeningen).

Zijn scholen bij begeleiding via de stichting verplicht om zonnepanelen af te nemen bij één van de aangevoerde uitvoeringspartners?

Nee, scholen zijn altijd vrij om zonnepanelen af te nemen bij een (lokale) partij naar keuze. Het aanbod van uitvoeringspartijen is momenteel enorm. De geselecteerde partijen waar Stichting Schooldakrevolutie mee werkt beschikken zeker over de juiste kennis en kunde om zonnepanelen aan te leggen op schooldaken. De voorselectie dient slechts om de keuze voor een geschikte partij makkelijker maken.

Wat is Zowiezon?

Zowiezon® heeft maar één missie: zoveel mogelijk zonnepanelen op schooldaken realiseren. De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten. Energiebedrijf Eneco is de initiatiefnemer van Zowiezon®. Schooldakrevolutie is ingestapt, omdat wij met Zowiezon® nog meer zonnedaken kunnen realiseren en scholen zowel kosteloos projectmanagement als ondersteuning bij voorlichting en communicatie ontvangen. Zowiezon® kent geen commerciële voorwaarden en de expertise van Schooldakrevolutie wordt breder beschikbaar gemaakt.​ Lees verder op deze informatiepagina over ons samenwerkingsverband Zowiezon.