Schooldakcoach

Schooldakcoach aanpak

Schooldakcoaches bieden proactieve ondersteuning op maat. Zij analyseren gebouwenportfolios en kijken wat geschikte schooldaken zijn.

Zonder winstoogmerk

Onafhankelijk

Maatwerk begeleiding

Doorpakken met het plan? Dan bepalen schooldakcoaches de opwekpotentie en maken zij een passende business case met financiering en BTW vraagstukken. De schooldakcoach inventariseert het huidige stroomverbruik. Mogelijk is er al een recente energiescan beschikbaar? De schooldakcoach bespreekt ook de huidige situatie van het dak en het gebouwbeheer. Gezamenlijk wordt een compleet dossier op maat per school opgesteld, met alle aspecten die benodigd zijn om tot besluitvorming voor zonnepanelen over te gaan.

In de realisatiefase bieden schooldakcoaches projectmanagement: begeleiding bij zowel de projectvoorbereiding als -uitvoering. Schooldakcoaches werken niet op uurbasis, maar met vaste tarieven. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent. Geen verrassingen achteraf.

Wil je meer weten? Wordt teruggebeld door een Schooldakcoach:

Onze dienstverlening

Besluitvorming

 • Inventarisatie energieverbruik
 • Uitwerken dakscan en investeringscasus
 • Opstellen besluitvormings-dossier met daarin o.a advies over exploitatievorm, financiering, BTW, subsidies, specifieke kennisdossiers en vervolgstappen
 • Ondersteuning tot en met besluitvorming
 • Koppeling aan relevante partijen

Project-voorbereiding

 • Technische analyse en projectvoorbereiding
 • Begeleiding bij het wegnemen van knelpunten, o.a.
  • verzekeringseisen
  • onderzoek naar dakconstructie en -staat
  • eigendomssituatie, aansluiting/ capaciteit
 • Aandacht communicatie en educatie in de school
 • Voorbereiding aanbesteding

Project-uitvoering

 • Coördinatie marktuitvraag
 • Coördinatie partijen (school, installateur, verzekeraar, gemeente etc.)
 • Checks: juridisch, technisch en financieel
 • Controle oplevering en dossiervorming
 • Finaliseren aanbesteding

Basis

 • Verbinden, kennisborging & ontsluiten netwerken
 • Aanjagen gemeenten en schoolbesturen
 • Inzicht in vastgoedportefeuille en dakpotentieel
 • Educatie en bewustwording
 • Monitoring en rapportage
 • Communicatie

De basis is noodzakelijk voor uitvoer van onze dienstverlening. Ons doel is om de basisdienstverlening van onze stichting te financieren met hulp van de provincie en/ of gemeenten. Als dit geldt voor de regio waar uw scholen staan, dan wordt deze basisdienstverlening dus ook niet bij u in rekening gebracht.

Voor de overige dienstverlening is de prijsopbouw afhankelijk van het type gebruik: er gelden verschillende tarieven voor scholen met een kleinverbruik en scholen met een grootverbruik aansluiting.

Scholen op Koers naar 2030

Stichting Schooldakrevolutie is onderdeel van het programma Scholen op Koers 2030. Met als doel om scholen en gemeenten vanuit de bredere opgave van het verduurzamen van onderwijsvastgoed een stap verder te brengen.

Kenniscentrum Ruimte-OK biedt met het programma Scholen op Koers naar 2030 actieve ondersteuning bij de gezamenlijke en planmatige aanpak van de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting.

Schooldakrevolutie is de landelijke partner voor de thema’s energie opwekken, educatie en gedrag. Zie de website voor de overige thema’s: Optimaal Ventileren op Scholen en Scholen Besparen Energie.