Financiering

Financiering

Wilt u uw schoolgebouw verduurzamen?

Maar heeft u geen eigen middelen?

Dan kan de Scholen Energiebespaarlening de oplossing zijn! Schooldakrevolutie is procesbegeleider voor de aanvraag bij het Nationaal Warmtefonds.

De Scholen Energiebespaarlening is bedoeld om het verduurzamingsproces van schoolgebouwen te versnellen. Daarvoor heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Rabobank en het Nationaal Warmtefonds €5 miljoen beschikbaar gemaakt. Deze lening is landelijk beschikbaar tegen een aantrekkelijke rente voor alle scholen met een BRIN nummer.

Veel gestelde vragen over de Scholen Energiebespaarlening

Aanvraagproces stap voor stap.

  Voordelen

  Door middel van deze lening kunnen scholen energie- en CO2-besparende maatregelen financieren met weinig tot geen negatieve impact op de eigen liquiditeit.  Met een looptijd van 15 jaar en een maatschappelijke rente is in de meeste gevallen zelfs een positieve cashflow vanaf het eerste jaar al mogelijk doordat de jaarlijkse aflossingskosten lager zijn dan de gerealiseerde besparing op de energierekening. Deze besparing kan ten goede komen aan de primaire taak: het onderwijs.

  Uitvoeringspartner

  Geldverstrekker

  Loket voor scholen en ondersteuning in opstellen aanvraag

  Aanvraagproces

  Om in aanmerking te komen voor een Scholen Energiebespaarlening dient een school de volgende documenten aan te leveren:

  1. Aanvraagformulier
  2. Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)
  3. Identiteitsbewijs bestuursleden en gemachtigde(n) (contactpersonen)
  4. Instemmingsverklaring van de gemeente
  5. Offerte aannemer/installateur
  6. Verklaring aannemer/installateur
  7. Bankafschrift (IBAN)

  Toelichting bij de inhoud en beoordeling van de opgevraagde documenten kunt u vinden in het investeringsreglement.

  Oriënteren

  U neemt het investeringsreglement door dat te downloaden is via www.warmtefonds.nl/scholen

  Starten

  Als u besloten heeft dat u gebruik wil maken van deze lening vraagt u het aanvraagformulier met bovenstaand formulier. Deze aanvraag wordt voorzien van een persoonlijke code.

  Verzamelen

  Alle benodigde documenten laat u tekenen door het schoolbestuur. Welke documenten u nodig heeft kunt u vinden op de checklist.

  Inleveren

  Wanneer alle benodigde documenten compleet zijn kunt u de aanvraag indienen bij het Nationaal Warmtefonds. Zij zullen uw aanvraag binnen 10 werkdagen beoordelen.