Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Stichting Schooldakrevolutie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Evenwel sluit Stichting Schooldakrevolutie iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Stichting Schooldakrevolutie
Stichting Schooldakrevolutie tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. Stichting Schooldakrevolutie heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk is, zich ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve contact opnemen met Stichting Schooldakrevolutie via contact@schooldakrevolutie.nl

Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Stichting Schooldakrevolutie de partners van Stichting Schooldakrevolutie en eventuele derde-rechthebbende is verkregen.

Download hier de algemene voorwaarden voor onze dienstverlening