Terug

Duurzaam nieuws van Coöperatie Windenergie Waterland

Ook de Coöperatie Windenergie Waterland besteed aandacht aan de Schooldakrevolutie.

Urgenda is een actie begonnen om zoveel mogelijk scholen warm te maken voor zonnepanelen op het dak. Schooldaken vertegenwoordigen een enorm potentieel voor zonne-energie. Samen met de RABO-Bank is er een a la carte financieringsmenu ontwikkelt waarin iedere school naar eigen draagkracht een keuze kan maken. Naast de schone energie en kostenbesparing op stroomrekening biedt dit scholen een ongekende mogelijkheid om duurzame energie bij de leerlingen en ouders onder de aandacht te brengen.