Terug

De Groene Courant: “Voor een groot deel zonder subsidie 8.000 zonnepanelen op 80 basisscholen”

UTRECHT – Er komen zo’n 8.000 zonnepanelen op ruim 80 basisscholen in Noord-Nederland. Naar eigen zeggen gaat het om het grootste zonnepanelenproject in het onderwijs tot nu toe.

Een tiental schoolbesturen werken samen met Onderwijsbureau Meppel om ongeveer 2 megawatt aan zonnepanelen op de daken te plaatsen.

Tegen het einde van het jaar wordt gestart met de installatie van de panelen, wat wel enkele jaren zal duren.

Als alle panelen eenmaal liggen, produceren ze net zoveel stroom als 650 huishoudens jaarlijks verbruiken.

Veruit de meeste scholen gebruiken hun eigen spaarpot om de zonnepanelen aan te financieren, zodat er geen subsidie aan te pas komt, vertelt adviseur Hotze Hofstra, die het project begeleidde aan de Groene Courant.

Geen subsidie

Veel van de kleinere scholen worden ook gezien als kleinverbruikers waardoor ze de opbrengst van de zonnepanelen kunnen verrekenen met de energierekening zoals huishoudens ook doen. Hierdoor is subsidie niet nodig.

Enkele grotere scholen zijn van plan om een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning vanuit het Rijk in het najaar. In totaal wordt er zo’n 2 miljoen euro in de panelen geïnvesteerd.

Peiling

In 2014 heeft Onderwijsbureau Meppel de animo onder de schoolbesturen van 250 scholen gepeild voor het plaatsen van zonnepanelen. Uiteindelijk bleven er 87 scholen over.

Op basis van de daaropvolgende haalbaarheidsstudie is besloten een Europese aanbesteding te organiseren voor de gezamenlijke inkoop en installatie.

Bron: De Groene Courant