Terug

Friese pioniers investeerden in zonnepanelen op school voor toekomst van kinderen

In het Friese Reduzum investeerden vooruitstrevende bewoners al twintig jaar geleden in zonne-energie op school. Burgers streven namelijk sinds de jaren tachtig naar het behouden van de leefbaarheid van het dorp. Eén van de werkgroepen richtte zich op het milieu. Het sluiten van winkels en een wegtrekkende jeugd werd zo de aanleiding voor het investeren in duurzame energie en een zonnige toekomst.

dat kinderen onder eigen panelen lopen en erover leren is van veel grotere waarde dan in geld valt uit te drukken

Voor de muziek uitlopen met peperdure zonnepanelen

 In 1994 werd een windturbine in gebruik genomen. Die doet het nog steeds en de winst wordt tot op heden herinvesteerd in lokale projecten. Vanwege dit succes, werd bij de bouw van een nieuwe school een stapje verder gedaan: 40 zonnepanelen werden in 1997 op het gebouw geplaatst. Dat kostte toen meer dan 45.000 euro! Het is wel begrijpelijk dat buitenstaanders zich verwonderden: ‘Zonnepanelen waren bestempeld als te veel voor de muziek uitlopend en niet betaalbaar’. Maar dat belette de bewoners niet om in zonne-energie te investeren. Er werd een vernieuwende constructie verzonnen: 45% werd gefinancierd vanuit subsidies en het overige deel vanuit de winst van de windmolen. Er zat een sterke gedachtegang achter deze investering: “dat 130 kinderen onder eigen panelen lopen en erover leren, is van veel grotere waarde dan in geld valt uit te drukken”. Dat ideaal werd versterkt door aansluitende lesprogramma’s over de panelen, de dorpse windmolen en duurzaamheid in het algemeen.

Zonnepanelen verspreiden zich als een olievlek

De afgelopen jaren hebben zonnepanelen zich als een olievlek uitgespreid over de daken van het dorp. Op het sportterrein van de school zijn 80 panelen geplaatst. Daarnaast hebben buurtacties een noemenswaardige rol gespeeld. In Reduzum en twee zusterdorpen schitteren nu ongeveer 2500 panelen op de daken van de 1300 inwoners! Als het twintig jaar geleden, met een minder aantrekkelijk financiële plaatje, mogelijk was voor de bewoners van Reduzum om in de toekomst van leerlingen te investeren, hoe kunnen scholen en gemeentes de huidige mogelijkheden dan nog weerstaan?

Foto: School in Rezudum, met dank aan Henk Vellinga

School in Reduzum