Terug

Vraag het de burgemeester

Burgemeester Theo Weterings verteld hoe Haarlemmermeer energieleverend wordt in Witte Weekblad Badhoevedorp/ Zwanenburg.

Onlangs kreeg Haarlemmermeer de eerste verkeersinstallatie op windenergie. Krijgen alle verkeersregelinstallaties in de gemeente een windmolen?

“De kogel is door de kerk: over ruim 30 jaar moet Nederland circulair zijn. Dat staat in het rijksbredeprogramma circulaire economie, dat het Rijk onlangs heeft vastgesteld. Dat betekent dat we zo min mogelijk grondstoffen uit de bodem halen, dat we grondstoffen zo veel en lang mogelijk hergebruiken én dat we hernieuwbare energie gebruiken in plaats van fossiele energiebronnen zoals kolen, gas en olie. We hebben het dan vooral over zonne-enwindenergie. In Haarlemmermeer zijn we al flink op weg. We willen energieleverend worden -dus meer duurzame energie opwekken dan we gebruiken -en wekijken daarom op alle fronten hoe we energie kunnen besparen én hoe we duurzame energie kunnen opwekken. We willen dorpshuizen beter gaan isoleren, in Graan voor Visch liggenduizenden zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. Onlangs ishet regionaal energieloket van start gegaan, waar woningeigenarenterecht kunnen met vragen over het energiezuiniger maken van hunwoning en waar ze onder andere offertes op kunnen vragen voor dewerkzaamheden en materialen die daarvoor nodig zijn. Winst uit je woning is onlangs weer begonnen: de inkoopactiewaarbij inwoners van Haarlemmermeer met korting zonnepanelen en spouwmuren vloerisolatie kunnen kopen. En met de Schooldakrevolutie zorgen we ervoor dat schooldaken in Haarlemmermeerzonne-energiefabriekjes worden. En we hebben dus sinds kort een verkeersregelinstallatie, waar de wind het licht op rood of groen zet: een primeur in Nederland. Of alle verkeerslichten in Haarlemmermeer op windenergie gaan werken, kan ik nu nog niet beantwoorden. Maar zoals collega John Nederstigt, wethouder duurzame economischeontwikkeling en energie, zegt: “Ik juich alle initiatieven toe.” Het belangrijkste is namelijk dat het bijdraagt aan het energieleverendmaken van onze polder!

11-01-16-witteweekblad-vraag-het-de-burgemeester