Terug

Niet alleen de stroomrekening, ook het onderwijs is gebaat bij zonnepanelen

Zonnepanelen op schooldaken hebben waarde naast besparing op energiekosten en CO2 reductie. In een interview vertelt Suzanne Bonarius, coördinator educatie van de Schooldakrevolutie, meer over het inzetten van zonnepanelen voor educatieve doeleinden.

Wat is jouw rol binnen de Schooldakrevolutie?

Ik draag lesprogramma’s voor aan scholen waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Ik help hen om het potje met besparingen op energiekosten in te zetten voor educatie. Vaak word ik in een wat later stadium, wanneer de installatie wordt voorbereid of voltooid is, betrokken bij een zonnepanelenproject.

Waarom zijn zonnepanelen van educatieve waarde?

De Schooldakrevolutie heeft als missie dat duurzame energie de normaalste zaak van de wereld wordt. Wij zien zonnestroom als startpunt voor verduurzaming van het schoolgebouw èn de bewustwording van leerlingen. De techniek van het omzetten van warmte naar elektriciteit is een mooi aanknopingspunt om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid. Ook is het mooi als de kinderen merken dat ze ook zelf wat kunnen doen aan bijvoorbeeld energiebesparing.

Hoe stel je een Leerabonnement samen?

Er bestaan heel veel verschillende soorten programma’s, je zou bijna door de bomen het bos niet meer zien! Er zijn wat lesprogramma’s waar we zelf erg enthousiast over zijn en per regio zoek ik geschikte programma’s, vaak met Natuur en Educatie Centra uit de omgeving. Met hen maak ik een voorstel van drie tot zes opties. Dat maakt de keuze gemakkelijker. We doen dat op basis van specifieke criteria die de Schooldakrevolutie toepast in overleg met het schoolbesturen.

Wanneer is een lesprogramma geschikt voor de schooldakrevolutie?

Ten eerste moeten de lespakketten over energie gaan. Het liefst maakt het programma gebruik van de zonnepanelen op het schooldak of gaat het over energiebesparing binnen het schoolgebouw. In sommige gevallen wekken de leerlingen zelf energie op met zon of wind, leren ze over de gevolgen van teveel CO2-uitstoot of maken ze zelf plannen over wat ze kunnen doen aan een duurzamere wereld. Het belangrijkste is dat de kinderen gaan nadenken over hun eigen rol, het is mooi als de lesprogramma’s aanzetten tot actie en kinderen inspireren de boodschap mee te nemen. Niet alleen mee naar huis maar ook voor hun eigen toekomst.

De meeste scholen hebben een vol curriculum. De werkdruk onder leraren is erg groot. Het is dan fijn als de duurzaamheidslessen door gastleraren gegeven worden.

Kun je een voorbeeld geven van een Leerabonnement ?

In Haarlemmermeer helpt de Schooldakrevolutie bij een project waarbij scholen aan elkaar zonnestroom gaan leveren. De afspraak is dat een deel van de besparingen op de stroomrekening ingezet worden voor lesprogramma’s. Samen met NMCX, het centrum voor duurzaamheid in de regio, heb ik een selectie van lespakketten gemaakt: het Leerabonnement. De basisscholen die aan de Schooldakrevolutie deelnemen kunnen uit een aantal educatieve lespakketten kiezen die aan bovengenoemde criteria voldoen.

Welke lesprogramma’s zijn gekozen in Haarlemmermeer?

Lespakket ‘Solly’, voor groep 1 tot en met groep 8 draait om robotje Solly. Solly is populair omdat hij door middel van zonnecellen zonnestralen op kan eten en vervolgens een lampje laat branden of een molentje laat bewegen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs dat duurzame energie door de zon opgewekt wordt en gebruikt kan worden voor licht of beweging. Als onderdeel van het lesprogramma ‘Milieubende’ voeren acteurs een interactief theaterstuk op in de klas, gevolgd door een workshop. De kinderen uit groep 7 en 8 worden zo aan het denken gezet over mogelijke oplossingen voor milieuproblemen. Het lespakket ‘Pic o Sol, plek onder de zon’ bestaat uit doe-het-zelf lessen waarin de kinderen onderzoek doen, een gastles en het ontwerpen of maken van iets dat op zonne-energie werkt. De resterende vier lespakketten, die ook over duurzaamheid gaan, zijn ‘Noordpoolacademie’, ‘Energieke klas’, ‘Zonnepanelen op school’ en ‘Groene Energie.’ Allemaal verschillend, maar met hetzelfde doel: kinderen op een unieke manier over duurzaamheid leren, inspireren en aanzetten tot actie!

Waar kunnen geïnteresseerde scholen en gemeenten zich melden?

Bij contact@schooldakrevolutie.nl