Terug

Project – Zonnepanelen op de Ark

Op het dak van De Ark in Espel, één van de scholen van stichting Aves, plaatste project Zonnescholen 64 zonnepanelen. Deze stichting valt samen met acht andere deelnemende stichting onder het Onderwijsbureau Meppel. Via deze koepelorganisatie worden 91 scholen in Noord-Nederland van in totaal 7.675 zonnepanelen voorzien. Het project Zonnescholen is ontstaan toen één van de deelnemende scholen van Energy Challenges Hotze Hofstra om advies vroeg voor de aanschaf van zonnepanelen. 

scholen met zonnepanelen in Nederland- De Ark

De zonnepanelen worden geplaatst op 91 scholen van Onderwijsbureau Meppel verdeeld over schoolbesturen in Noord-Nederland, zoals Stichting Roobol, Arlanta, Aves, Catent, PCBO Tytsjerksteradiel, Primenius, VPBO Opsterland en Orion.

Hotze Hofstra werd via de Energy Challenge gevraagd om via onderwijsbureau Meppel schoolbesturen op te roepen tot de aanschaf van zonnepanelen.

Bij Zonnescholen zijn vier partijen betrokken: opdrachtgever Onderwijsbureau Meppel, Team Hotze heeft de leiding over de planning, financiën en uitvoering van het project, Royal HaskoningDHV verzorgt de technische kant in het project en Tenten Solar levert en plaatst de zonnepanelen. De zonnepanelen worden geplaatst op 91 scholen van Onderwijsbureau Meppel verdeeld over schoolbesturen in heel Noord-Nederland, zoals Stichting Roobol, Arlanta, Aves, Catent, PCBO Tytsjerksteradiel, Primenius, VPBO Opsterland en Orion.

De scholen betalen de aanschaf helemaal zelf. Door de gezamenlijke aanpak worden de kosten sterk gereduceerd (20%) en worden schaalvoordelen behaald waardoor zaken als veiligheid, garantie en educatie onderdeel van het project zijn. Voor de extra kosten rond de btw hebben de besturen bij RVO een subsidie van €3.500 aangevraagd en gekregen. Veruit de meeste scholen maken gebruik van de salderingsregel. Een vijftal scholen maakt gebruik van de SDE+-subsidie.

Men denk vaak dat de financiering het heikele punt is, maar in dit project staat vooral de behoefte om ontzorgd te worden voorop. Er komt veel kijken bij de plaatsing van zonnepanelen voor scholen, en daar hebben de directeuren of besturen geen tijd voor en te weinig expertise. Door het project met een grote groep scholen aan te pakken, hebben we veel voordelen kunnen behalen, zoals een goed deal op basis van een Europese aanbesteding. Ook de aangifte van de btw is erg lastig om uit te zoeken, dus door de krachten bundelen staan de scholen hier sterk.

Zodat de leerlingen kunnen zien wat de zonnepanelen opleveren wordt monitoring aangeboden. Daarnaast biedt Zonnescholen we via Enexis het educatieve pakket ‘Van Zon Krijg Je Energie’ aan op de Zonnescholen. Ook geven wij de school het prachtige Heliosspel, ontwikkeld door een basisschool in Groningen in samenwerking met Energy Challenges. Bij dit spel staat opnieuw duurzaamheid en milieu centraal. Zo leren ze spelenderwijs meer over deze thema’s.

Website: www.zonnescholen.nl