Terug

Kennisbijeenkomst in Noord-Holland noord voor schoolbesturen en gemeenten

Op 5 juli werd een kennisbijeenkomst in Warmenhuizen gehouden met als doel zonnepanelen op schooldaken in Noord-Holland noord te realiseren. Schoolbesturen, gemeenten en organisaties kwamen samen om kennis te delen en vervolgstappen op te zetten. Noord-Holland noord was sterk vertegenwoordigd: alle gemeenten Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Den Helder waren aanwezig.

Aan ronde tafels spraken meer dan 30 deelnemers met ervaringsdeskundigen zoals Roebyem Anders (bestuur Schooldakrevolutie), Marco van Zandwijk (Greendeal) en Jaco Leijdekker (Greenfund) over de aanschaf van zonnesystemen voor scholen. Zo was er veel aandacht voor financieringsopties, van crowdfunding tot de aanvraag van SDE+ subsidie, evenals voor energiebesparingsmaatregelen in schoolgebouwen. De schoolbesturen maakten ook via scans gebruik van de mogelijkheid om concreet inzicht te krijgen in het zonnepotentieel van hun scholen.

Na afloop van de Ronde Tafels werd de oproep gedaan aan wethouders om de intentieverklaring van de Schooldakrevolutie te ondertekenen: in 2020 de helft van de schooldaken voorzien van zonnepanelen. Antoine Tromp tekende namens Uitgeest direct de intentieverklaring om de Schooldakrevolutie in haar doelstelling te steunen. De andere gemeenten verwelkomen de Schooldakrevolutie en houden ruggespraak in het college voordat zij zich achter de ambitie scharen. De stichting Schooldakrevolutie en Tromp hopen de handtekening van de andere gemeenten binnenkort te ontvangen, want grootschalige verandering is alleen door middel van samenwerking mogelijk.