Terug

Scholen Energiebespaarlening maakt investeren in zonnepanelen en energiebesparing mogelijk

Goed nieuws voor scholen die willen verduurzamen maar daarvoor niet de middelen hebben! Vanaf nu is er de Scholen Energiebespaarlening. Deze lening helpt scholen financieel met het verduurzamen van hun schoolgebouw. In navolging van de Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren en VvE’s start het Nationaal Energiebespaarfonds met deze pilot. 

Scholen Energiebespaarlening

Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen hebben nog zonnepanelen of zijn nog niet verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te verduurzamen. Ook Stichting Schooldakrevolutie heeft zich ingezet om deze financiering mogelijk te maken. Om scholen te helpen is een pilot opgezet.

Voor de pilot hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank samen € 5 miljoen beschikbaar gesteld. De Scholen Energiebespaarlening heeft een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen. Een investering die loont, want zonnepanelen verdienen zichzelf terug. 

Procesbegeleiding

Om voor scholen het proces van de leningaanvraag soepel te laten verlopen is begeleiding vaak noodzakelijk. Stichting Schooldakrevolutie is de procesbegeleider voor de Scholen Energiebespaarlening.  Daarnaast helpt de schooldakrevolutie scholen met onafhankelijk advies en deskundige schooldakcoaches met betrekking tot de zonnepanelen en verdere verduurzaming.

Als een school een lening wil afsluiten, bereidt de Stichting Schooldakrevolutie de aanvraag samen met de school voor. De aanvraagprocedure bij het Nationaal Energiebespaarfonds is efficiënt en eenvoudig. Het maakt daarmee de besluitvorming bij scholen stukken makkelijker. Meer weten?