Terug

Sint Bonifatiusschool & energiecoöperatie Haarse Zon: zonne-energie voor ‘ongeschikte’ daken

In Haarzuilens liggen vrijwel alle huizen inclusief de St. Bonifatiusschool in beschermd dorpsaanzicht. Dit maakt de installatie van zonnepanelen op eigen dak niet mogelijk. In 2017 is er door een aantal bewoners de energiecoöperatie Haarse Zon opgericht met als doel de inwoners van het dorp te gaan voorzien van duurzame energie en zo van Haarzuilens een energieneutraal kasteel dorp te maken.

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst in het dorp bleek er positief draagvlak te zijn voor het starten van een postcoderoosproject. De Emmaus stelde een lening beschikbaar tegen een zeer lage rente waardoor inwoners met een kleine portemonnee in zouden kunnen stappen. Uiteindelijk heeft de Haarse Zon binnen relatief korte tijd genoeg deelnemers gevonden die mee wilden doen met een postcoderoosproject waaronder de St. Bonifatiusschool. Bij drie verschillende dakeigenaren, twee veehouders en een fruitbedrijf, zijn tot nu toe 768 panelen geïnstalleerd die in september 2019 in gebruik genomen zijn. Op dit moment geniet 30% van de inwoners van Haarzuilens van zonnestroom, dat zijn 56 huishoudens, drie bedrijven en de St. Bonifatiusschool.