Terug

Extra kansen voor zonnedaken op scholen via ventilatiesubsidie

Amsterdam, 4 januari 2021- De Rijksregeling voor schoolventilatie SUVIS krijgt een zeer zonnige invulling. Deze subsidie kan tot dertig procent van de aanschaf van zonnepanelen op schooldaken vergoeden, wanneer deze de benodigde stroom voor de nieuwe ventilatiesystemen opwekken.

De schooldakversneller

De directeuren van Stichting Schooldakrevolutie Niels van der Sandt en Judith Veraart vinden de SUVIS een slimme maatregel. “Leerkrachten en leerlingen krijgen een prettiger binnenklimaat, scholen kunnen hun investeringen in zonnedaken hiermee sneller terugverdienen, én via één enkele SUVIS-aanvraag kan een school nu meerdere duurzame maatregelen financieren. Al met al kunnen zij op deze manier snel geïntegreerd duurzaam worden.”

Ventilatie, verwarming en schone zonnestroom

SUVIS aanvragen voor ventilatie? Denk dan ook aan uw geïntegreerde CO2 reducerende of energiebesparende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld WKO (Warmte Koude Opslag), warmtepomp of zonnepaneleninstallaties. Bij onder andere Slim Opgewekt liggen geïntegreerde voorbeelden klaar die aan de subsidienormen voldoen.

Hulp en advies bij SUVIS

De SUVIS-subsidie wordt via de gemeenten aangevraagd. Kenniscentrum Ruimte OK biedt gemeenten en schoolbesturen ondersteuning aan bij hun aanvraag.

Het Rijk heeft 360 miljoen euro vrijgemaakt voor schone lucht op scholen, waarvan de eerste tranche in 2021 wordt uitgegeven. De voorwaarden voor de nieuwe SUVIS-regeling zijn op 15 december 2020 door RVO gepubliceerd en zijn hier na te lezen.

Voor meer informatie

Directeur en schooldakcoach van Stichting Schooldakrevolutie Niels van der Sandt

niels.vandersandt@schooldakrevolutie.nl, 06 4182 7195