Terug

‘Duurzame Scholen Flevoland’ waar staan we nu?

Begin dit schooljaar, september 2020, vroeg de provincie Flevoland de schooldakcoaches van Stichting Schooldakrevolutie en de energie experts van Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) om te helpen met de uitvoer van het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’. De schooldakcoaches en energie-experts zijn sindsdien hard aan de slag gegaan. Inmiddels is zomervakantie begonnen en is het tijd om de balans op te maken. In deze update lees je wat we tot nu toe hebben bereikt.

Schermafbeelding 2021-05-21 om 17.04.11

Zonnepanelen op schooldaken

Door twee schooldakcoaches is er contact gelegd met alle schoolbesturen in Flevoland. Zij hebben met de meeste schoolbesturen een gebouwanalyse uitgevoerd. Zo is in kaart gebracht of een schoolgebouw geschikt is voor de installatie van zonnepanelen en wat het beste moment is om deze te plaatsen. Voor een aantal scholen bleek er niets in de weg te staan om op korte termijn een zonnedak te realiseren. Voor deze gebouwen maken de schooldakcoaches een investeringscasus met advise over financiering, offerte-uitvraag, verzekeringen, btw-teruggave en educatie. Er zijn zes scholen in Dronten en Zeewolde die nog dit jaar zonnepanelen op hun schooldak krijgen. Zij worden na de hulp van de schooldakcoaches nu verder begeleid door een project manager via Zowiezon. Een mooi resultaat!

EEF verduurzamingsvoucher

Met de EEF verduurzamingsvoucher maakt EEF het voor scholen mogelijk om een energieplan te laten maken of een onderzoek naar een dakconstructie te laten uitvoeren. De kosten van deze voucher betalen scholen pas terug wanneer een project wordt gerealiseerd. Als blijkt dat een project niet haalbaar of rendabel is, betaalt de school niets. Basisschool De Toermalijn in Zeewolde maakte gebruik van de verduurzamingsvoucher en liet een energieplan maken. Het EEF heeft samen met de school gekeken naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van het verwarmings- en ventilatiesysteem. Hierdoor wordt De Toermalijn energiezuiniger én bespaart het uiteindelijk op de kosten.

Betrokkenheid scholen

Naast begeleiding voor schoolbesturen vindt Stichting Schooldakrevolutie het ook belangrijk om leerlingen te betrekken bij de aanleg van zonnepanelen op hun school. Daarom worden begin September een aantal gastlessen gegeven op de Tjotter en de Triangel in  Lelystad. Op deze manier laten we bovenbouw leerlingen kennismaken met de zonnepanelen op hun schooldak. Daarnaast neemt het IVN ons workshopportaal mee in hun NME gids voor het schooljaar 2021-2022. Dit lesmateriaal zal ook worden aangeboden tijdens de Floriade in Almere in 2022 onder het thema Energising the City.

Knelpunten die de aanleg van zonnepanelen op Flevolandse scholen in de weg staan

Eén van de knelpunten die de schooldakcoaches tijdens gesprekken met Flevolandse schoolbesturen tegenkwamen is netcongestie. Als er sprake is van netcongestie betekent dit dat het huidige elektriciteitsnet nog te weinig capaciteit heeft voor de teruglevering van zonne-energie opgewekt op daken van gebouwen. Een lastig probleem dat alleen de netbeheerder kan oplossen. Toch hoeft netcongestie niet het einde te betekenen van een zonne-project. De schoooldakcoaches denken mee hoe een school toch kan worden voorzien van een zonnedak ondanks dat het net nog geen capaciteit heeft voor teruglevering. Lees in dit kennisdocument welke opties er zijn om zonnepanelen te installeren in gebieden met netcongestie.

Naast netcongestie is ook laaggebouw een knelpunt waar een aantal scholen in Flevoland tegenaan lopen. Sommige scholen zijn relatief laag gebouwd; niet ideaal voor de plaatsing van zonnepanelen vanwege het risico op vandalisme. De coaches kijken in dit soort gevallen hoe deze daken op een andere manier ingezet kunnen worden voor een beter klimaat, bijvoorbeeld door de aanleg van een groendak. Een dak dat niet geschikt is voor de opwek van duurzame energie kan zo wel ingezet worden om hittestress tegen te gaan, water op te vangen en te zorgen voor meer biodiversiteit.

Samen problemen oplossen tijdens een webinar

In het voorjaar van 2021 organiseerden Stichting Schooldakrevolutie en EEF samen een webinar voor Flevolandse schoolbesturen en gemeenten. Dit webinar draaide volledig om het gezamenlijk vinden van oplossingen voor (duurzame) problemen. Schoolbesturen als gemeenten konden aangeven waar zij op dat moment tegenaan liepen bij de verduurzaming van hun scholen. Tijdens het webinar werden waardevolle ervaringen, informatie en contacten gedeeld waardoor diverse problemen opgelost kunnen worden.

Hulp nodig?

Kunt u hulp gebruiken vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Flevoland’ of heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met:

Niels van der Sandt, Schooldakrevolutie | Niels.vandersandt@schooldakrevolutie.nl
Peter Klein Heerenbrink, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) | p.kleinheerenbrink@eef-flevoland.nl