Terug

Online kennissessie | netcongestie zon-PV; wat kan wél?

Copy of mailchimp Linkerbalk image 176x176px (1)

Ruimte-OK organiseert op woensdag 29 september van 10:00 uur tot 12:00 uur samen met Schooldakrevolutie de online kennissessie | netcongestie zon-PV; wat kan wél?

In Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van het elektriciteitsnet, ook door scholen. Zowel de transitie van verwarmen met aardgas naar elektriciteit als ook de toename van eigen productie met zonnepanelen zetten het elektriciteitsnet onder druk. Dit zorgt in de praktijk voor ophopingen en files op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie.

Dit knelpunt is complex en vraagt een tijdige signalering en soms een andere aanpak binnen de uitvoering van de energietransitie. Netbeheerders werken aan verzwaring van netten maar dit duurt vaak lang. Andere oplossingen zijn daarom noodzakelijk. Om meer inzicht te krijgen in het probleem dat schoolbesturen en gemeenten ervaren en de mogelijke oplossingen hiervoor, organiseren wij gezamenlijk deze kennissessie. Tijdens de kennissessie kunnen de deelnemers hun eigen vraagstukken, knelpunten en oplossingen aandragen en wordt kennis gedeeld door experts op dit gebied. Kortom, een interactieve kennissessie waarbij we samen op zoek gaan naar wat wél kan!

Datum: Woensdag 29 september
Tijd: 10:00 uur tot 12:00 uur
Online: Via Microsoft Teams

Aanmelden