Gemeente Utrecht verankert duurzaamheid in nieuwe verordening huisvesting scholen

Utrecht presenteert nieuwe regelgeving voor schoolgebouwen

foto: Gemeente Utrecht

In februari 2021 presenteerde de gemeente Utrecht nieuwe, uitgebreide regelgeving voor schoolgebouwen. Deze regelgeving moest niet alleen passen bij een groeiende stad en een groeiend aantal leerlingen. Er was ook een gezamenlijke ambitie om duurzaamheid te verankeren in beleid rondom de nieuwbouw en renovatie van scholen.

Waarom was een nieuwe verordening nodig?

De gemeente Utrecht had een verordening huisvesting scholen met veel verouderde regels die gewoon niet meer pasten bij een groeiende stad en weinig ruimte had voor maatwerk en flexibiliteit. Om tot een nieuwe verordening te komen voerde de gemeente niet alleen gesprekken met schoolbesturen en huisvestingsadviseurs, maar ook met ouders en leerlingen. Uit al deze gesprekken bleek dat duurzaamheid een belangrijk thema was terwijl de oude verordening hier geen aandacht voor had. Sterker nog, sommige regels stonden haaks op de verduurzaming van een schoolgebouw. Zo was er bijvoorbeeld de verplichting om een deel van het schoolplein te verharden. Uiteindelijk zijn de gezamenlijk ontwikkelde ambities omgezet in een nieuwe verordening die moet zorgen voor toekomstbestendige schoolgebouwen van goede kwaliteit.

Op weg naar energieneutralen schoolgebouwen op een duurzame manier

Een toekomstbestendig schoolgebouw betekent in Utrecht als eerste een energieneutrale en aardgasvrije school. Om de kosten tussen schoolbestuur en gemeente te verdelen is afgesproken dat de bouwheer een businesscase laat maken en onderzoekt hoe groot het rendabele en het onrendabele deel is. De bijdrage van het schoolbestuur aan een energieneutraal gebouw is vervolgens gebaseerd op de verwachte besparing op energiekosten. Daarna vraag het schoolbestuur een bedrag aan dat nog nodig is om het nieuwe, of vernieuwde schoolgebouw energieneutraal te maken. Als is voldaan aan de voorwaarden legt de gemeente het missende bedrag deel bij.

Een tweede, belangrijk aspect van de nieuwe verordening is dat de gemeente Utrecht sloop van schoolgebouwen actief wil ontmoetingen. Dit doet ze door bij renovatie hetzelfde budget toe te kennen als bij vervangende nieuwbouw, zo behoudt je de gebouwen die er al zijn. Verbouwen of renoveren is veel duurzamer dan nieuwbouw omdat je niet eerst veel energie nodig hebt om een gebouw te slopen en ook minder nieuwe bouwmaterialen aanschaft.

Bekijk hier aan welke scholen de gemeente op dit moment werkt.