Terug

Adviesrapport drempels en knelpunten in de provincie Utrecht

Vanaf 13 juni is het rapport “Drempels en knelpunten bij realisatie zonnepanelen op schooldaken in de provincie Utrecht” hier te lezen.

Het rapport is geschreven door Stichting Schooldakrevolutie in opdracht van de provincie Utrecht om de knelpunten waar schoolbesturen tegenaan lopen te identificeren. Deze knelpunten zijn vertaald naar adviezen richting provincie, gemeenten en andere partijen hoe schoolbesturen ondersteund kunnen worden in het realiseren van zon-op-dak.

In de laatste weken voor de (vervroegde) kerstvakantie van 2021 heeft stichting Schooldakrevolutie telefonische gesprekken gevoerd met een aantal schoolbesturen. Doel van die gesprekken was een inventarisatie van de drempels en knelpunten die ze ervaren bij de stap naar realisatie van zonnepanelen op hun schooldak(en). Een leerzaam en ook effectief traject: veel besturen waren genegen hun verhaal te vertellen, en in sommige gesprekken kon onze expert meteen de ervaren drempels wegnemen. In dit rapport leest u de uitkomsten van deze gesprekken en onze adviezen die daarbij horen.

rollen en taakverdeling wegnemen drempels zon-op-schooldak Utrecht