Terug

Edward Stigter

Voorzitter

Oud Gedeputeerde bij Provincie Noord-Holland, voormalig directeur beleid voor de leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse functies bij ministeries.

“De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Een transitie die onze manier van leven en werken beïnvloedt. En daarmee ook discussie kan oproepen. Dat geldt niet voor de schooldakrevolutie. Iedereen snapt het belang van een schone energievoorziening, waarvoor we onze schooldaken maximaal benutten. En tegelijkertijd de kans om onze toekomstige generatie bewust te maken van klimaatverandering en te leren wat zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Ik ben daarom super trots om een bijdrage te mogen leveren aan Stichting Schooldakrevolutie.”