Terug

Samen aan de slag bij gemeente Stichtse Vecht

Op donderdag 2 november 2023 zetten wethouder Dick Polman en de Zonnepartners handtekeningen onder de intentieoevereenkomst Zonnepartners Stichtse Vecht. Samen slaan we de handen ineen om de potentie van zonnepanelen op grote daken te benutten.

Expertises van de verschillende Zonnepartners bundelen

De gemeente Stichtse Vecht is projectcoördinator en draagt financieel bij aan de werkzaamheden van de Zonnepartners. Stichting Schooldakrevolutie vormt een poule van Zonnepartners met verschillende expertises, namelijk Stichting Duurzame Vecht, Energiecoöperatie 2030.nu, Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, Energiefonds Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht.

Samen versnellen ondanks netcongestie

Welke grote daken zijn geschikt? En is er nog wel ruimte op het elektriciteitsnetwerk? Gezamenlijk wordt binnen dit project gekeken naar de beste aanpak om ondanks netcongestie, toch te kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door het delen van capaciteit of afspraken rondom piekmomenten. Specifiek voor schooldaken geldt dat duidelijk de link gelegd wordt met het Integrale HuisvestingsPlan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Zonnepartners Stichtse Vecht: Hans Kostense (projectleider grootschalig zon op dak bij de gemeente Stichtse Vecht) via het algemene telefoonnummer 0346-14 0346.

Als gemeente ook samen stappen zetten? Neem contact met ons op!

Van links naar rechts op de foto
Norbert van den Eijnden (Stichting Duurzame Vecht), Guus Ydema (Energiecoöperatie 2030.nu), Cilian Terwindt (Schooldakrevolutie), wethouder Dick Polman (gemeente Stichtse Vecht), Lex Meijers (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven), Rijchart van Oord (Ondernemersvereniging Stichtse Vecht) en Hans Kostense (gemeente Stichtse Vecht).

Niet op de foto, maar wel onderdeel van de intentieovereenkomst: Louwe Brink van Energiefonds Utrecht.