Terug

Inventarisatie: knelpunten en oplossingen voor zon op schooldaken – provincie Drenthe

Vragen die centraal staan in dit knelpuntenonderzoek: Welke drempels zijn er en welke problemen worden ervaren? Welke daarvan kunnen (snel) effectief weggenomen worden? Over de resultaten van dit onderzoek wordt in dit document verslag gedaan (gepubliceerd op 24 april 2023). Dit is geen wetenschappelijk rapport, maar het resultaat van een puntsgewijze, praktische inventarisatie.