Terug

De Provenier als pionier

Goed nieuws: onze zoektocht naar een schooldak pionier is geslaagd!

Samen met Stichting RVKO gaan we aan de slag met het Schooldak van de Toekomst op basisschool De Provenier.

Kleurrijke kansen op schooldaken

Nederland telt 5.000 kale schooldaken. Dat komt neer op 1.400.000 m² lege en onbenutte ruimte. Geen zonnepaneel, geen groen en geen waterberging. Kortom, saai en zonde! Vandaar dat wij in een consortium met Rooftop Revolution, IVN Natuureducatie en Stichting Schooldakrevolutie een missie zijn gestart om hier toekomstbestendige verandering in te brengen.

Schooldak van de Toekomst op de Provenier

Als consortium zetten we onze gezamenlijke expertise in om met Stichting RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) een revolutionair Schooldak van de Toekomst te realiseren op basisschool De Provenier in Rotterdam.

De toekomst begint op school

De toekomst begint zo letterlijk op school, want het project heeft grootste doelen:

🌱 Het bewustzijn van multifunctionele daken vergroten.

🌱 Een klimaatbestendige school en buurt creëren.

🌱 Een les-dak waarop in de praktijk kennis gemaakt wordt met thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie.

🌱 Lesmodules over oplossingen voor een duurzame toekomst.

🌱 Plus een toolbox waarmee andere scholen ook aan de slag kunnen met een multifunctioneel dak.

Samen aan de slag

We zijn inmiddels gestart met fase 2: we onderzoeken de draagkrachtconstructie van de diverse dakdelen en formuleren het Programma van Eisen. Nu zijn we echt samen aan de slag: het enthousiasme bruist en we kijken uit naar de volgende stappen!

Veel dank aan de TAUW-foundation, gemeente Rotterdam, RVKO en alle betrokkenen. Op naar een kleurrijke toekomst met De Provenier als pionier ter inspiratie van vele volgende scholen.