Terug

Gefeliciteerd OBS De Horn met het zonnedak op Het Kompas

Zowiezon feliciteert OBS De Horn met de nieuwe zonnepanelen op locatie Het Kompas. De koepel BasisWijk zet in op verduurzaming van haar schoolgebouwen. Hiervoor werken zij vanuit het programma Scholen op Koers 2030 aan een gezamenlijke en planmatige aanpak van de verduurzamingsopgave. Zij streven daarbij naar een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en nog belangrijker: gebouwen ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school. dat past bij het aantal leerlingen, toegankelijk en toekomstbestendig is.

Bestuurder Marion Idema – Weijman is trots tijdens de ingebruikname: “De route naar een duurzame school zien wij als de kans om onze leerlingen en de omgeving van onze school enthousiast te maken. Zo nemen we iedereen mee in de energietransitie. Dat doen we met de tools van Zowiezon die duurzaamheid tot leven brengen. Want de stappen van onze scholen zijn goed, maar kunnen veel meer in beweging zetten.

Zonnepanelen maken duurzaamheid tastbaar

De 50 zonnepanelen op Het Kompas zijn gerealiseerd met hulp van Zowiezon. Ook de Zowiezon toolbox met educatieve materialen is in het project gebruikt. Leerlingen raken hierdoor enthousiast en nemen dit ook mee naar huis. Een display met opwek-gegevens heeft hetzelfde effect. Bovendien kan dit display ingezet worden in het rekenonderwijs. Tijdens de ingebruikname presenteerden leerlingen wat zij in de lessen over duurzaamheid hebben geleerd. Een mooie afsluiting van het zonnepanelenproject.