Terug

De Staat van het Duurzaam Onderwijs

Duurzaam onderwijs staat in toenemende mate op de agenda. Verankering blijft achter.

bron: Coöperatie Leren voor Morgen

Jaarlijks schetst de Staat van het Onderwijs de stand van zaken in het onderwijs in Nederland. Dat er – zowel binnen als buiten het onderwijs – steeds vaker wordt gesproken over leren voor duurzame ontwikkeling, is voor Leren voor Morgen aanleiding om de eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs uit te brengen.

Giuseppe van der Helm (directeur Leren voor Morgen): “Het is belangrijk om ook op dit onderwerp de stand van zaken te monitoren. Leren voor duurzame ontwikkeling draait immers om de kerntaak van het onderwijs: leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen.

De Staat van het Duurzaam Onderwijs geeft een overzicht van verschillende onderzoeken, feiten en cijfers van de mate waarin scholen bezig zijn met leren voor duurzame ontwikkeling. Over het algemeen wijst de eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs uit dat leren voor duurzame ontwikkeling een onderwerp is dat op de agenda van overheden, sectorraden en onderwijsinstellingen staat. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is dit met name te verklaren door de toenemende vraag vanuit praktijkpartners om meer aandacht voor duurzaamheid in de (vak)opleidingen. Maar ook in het funderend onderwijs staat het onderwerp op de agenda. 56% van de basisscholen en 59% van de middelbare scholen besteedt op ad hoc of projectbasis aandacht aan duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld door mee te doen aan actiedagen of door deelname aan duurzaamheidsprogramma’s. 

Verder lezen