Terug

‘Klimaatakkoord Rotterdam Parijs’: zonnepanelen op 80 scholen en 100 hectare zonneparken

Op 5 april 2016 schreef Solar Magazine over ons initiatief met de gemeente Rotterdam.

Rotterdam neemt deze collegeperiode extra duurzame maatregelen via het ‘Klimaatakkoord Rotterdam Parijs’. Rotterdam wil met de maatregelen bijdragen aan de nationale implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs.

Rotterdam stimuleert de totstandkoming van zonneparken op daken en op braakliggende terreinen in en om de stad zodat elke Rotterdammer kan profiteren van zonne­energie. De stad zet in op:

Een eenvoudig en gunstig geprijsd aanbod van zonnepanelen plus installatie voor Rotterdammers waarbij de gemeente faciliteert en partijen bij elkaar brengt.

Realisatie van het project “schooldakrevolutie”: met de besturen van BOOR en RVKO wordt een aanbod uitgewerkt voor zonnepanelen op scholen, gericht op uitrol bij 80 scholen.

Het aanspraak maken van de nieuwe SDE+-subsidie bij het rijk om in plaats van 5, ten minste 20 daken van gemeentelijke panden te voorzien van zonnepanelen.

Grote zonneparken in Rotterdam, op tijdelijk braakliggende terreinen in en om de stad en in de haven. Voor verschillende locaties is de stad met initiatiefnemers in gesprek om knelpunten weg te nemen. In totaal gaat het om circa 100 hectare. Hierbij onderzoekt Rotterdam of ze de kosten voor ontwikkelaars kan drukken. Daarnaast faciliteert de stad de toegang tot externe fondsen voor innovatie en energietransitie.

Rotterdam doet tegelijkertijd ook een oproep aan de stad. In het Rotterdamse plan is het volgende te lezen: ‘Belangrijk is dat het Rijk begeleiding en leenfaciliteiten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) ontwikkeld om tot gezamenlijke energiebesparingsmaatregelen te komen. VvE’s waren ondergeschoven kindje in SER energie akkoord, maar Rotterdam telt in totaal 12.000 verenigingen van eigenaars, waarvan 80­90 procent kleiner is dan 10 wooneenheden. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30 procent van de totale woningvoorraad, dus een belangrijke groep om energiebespaardoelen te halen. … Het behoud van de salderingsregeling voor zonne-energie is ook belangrijk. Het uitblijven van zekerheid belemmert de snelle doorontwikkeling van zonne-energie bij particulieren en overige kleinverbruikers als scholen, VvE’s, (sport­)verenigingen en maatschappelijke instellingen.