Terug

Project – KiesZon op ‘t Hunninghouwersgat

Op het dak van ’t Hunninghouwersgat, één van de scholen van Stichtingsbestuur Basisonderwijs Terschelling, plaatste KiesZon, via het initiatief KiesZon op School, 152 zonnepanelen. Scholen die deelnemen aan het door KiesZon geïnitieerde KiesZon op School hoeven niet te investeren in zonnepanelen maar kunnen door deel te nemen toch hun school laten verduurzamen door KiesZon. Naast de installaties en financiering van de zonnepanelen regelt KiesZon ook een lespakket waarmee scholen duurzaamheid nog beter onder de aandacht kunnen brengen bij de leerlingen.

zonnepanelen op scholen - t-Hunninghouwersgat

Openbare Basisschool ‘t Hunninghouwersgat, te Terschelling

Stichtingsbestuur Basisonderwijs Terschelling. Zij kwamen via de website van KiesZon op School bij KiesZon terecht.

Bij dit project waren het Stichtingsbestuur Basisonderwijs Terschelling, basisschool ‘t Hunninghouwersgat, KiesZon, Stichting Doen, IVN, Greenchoice, Enexis en de ASN bank betrokken. Tijdens de realisatie is gewerkt met een installatiepartij uit Terschelling en zijn praktische afspraken gemaakt met de leiding van de school.

Dit project is gefinancierd door de ASN bank. Net als andere basisscholen die via KiesZon op School op zonnestroom overstappen, hoefde deze school zelf niet te investeren. Wel is de school verplicht om stroom af te nemen. Het is mogelijk dat scholen naast de ASN financiering eigen middelen ter beschikking stellen. Daarmee wordt de stroomprijs lager.

De uitdaging is het overtuigen van de stichtingsbesturen. Uiteindelijk trok het educatieve gedeelte de school over de streep.

In elke aanbieding is een educatief onderdeel ingebouwd dat bestaat uit onder meer gastcollege’s en workshops.

Website: www.kieszonopschool.nl