Terug

Persbericht intentieovereenkomst Dordrecht

Gemeente Dordrecht wil alle geschikte schooldaken voorzien van zonnepanelen

College van B en W zet met intentieovereenkomst verduurzaming van schoolgebouwen in stroomversnelling

Dordrecht – 12 november 2019 – Het college van B en W heeft met een intentieovereenkomst zich als doel gesteld alle geschikt schooldaken te voorzien van zonnepanelen. Het extra geld dat door besparen op de energierekening beschikbaar komt, gaat naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen en educatie. Stichting Schooldakrevolutie is de aanjager en helpt de gemeente en schoolbesturen om dit voor elkaar te krijgen.

“Wij hopen op deze manier schoolbesturen te mobiliseren om hiermee aan de slag te gaan”, zegt wethouder Rik van der Linden. Met de intentieovereenkomst motiveert en mobiliseert de gemeente alle 18 schoolbesturen met als streven om verduurzaming van de 56 schoolgebouwen in de gemeente Dordrecht te versnellen. Als alle geschikte schooldaken voorzien zijn van panelen bespaart dat 3.400 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan groene stroom voor 1250 huishoudens per jaar.

Gemeente Dordrecht legt contacten en verleent toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen. De eerste zes scholen die Schooldakrevolitie gaat begeleiden zijn: MKC Mozaïek van het OPOD, de Bavinckschool van H3O, de Julianaschool van de Scholen van Oranje, School Vest, de Don Boscoschool van het SKOBA en de Bogermanschool van de VCORG. De Schooldakrevolutie biedt deze scholen concrete handvatten om de energietransitie in gang te zetten.

‘Investeren in zonnepanelen is een ‘no-regret’ investering.’ Aldus Jeffrey van Poppel, directeur bij Stichting Schooldakrevolutie. ‘De zonnepanelen verdienen zich volledig terug. Daarna profiteren schoolbesturen nog een aantal jaren van gratis zonnestroom. Maar nog belangrijker, we laten een nieuwe generatie leren op zonnestroom. Dat heeft invloed op hoe zij in het leven staan. En dat straalt weer af op hun directe omgeving. Alles staat klaar om schoolbesturen te helpen. Dat ga je dan toch gewoon doen?’

Over Stichting Schooldakrevolutie

Als onderdeel van de energietransitie wordt de Schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De missie van de Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. Het doel: zonnepanelen op alle 6.000 geschikte maar nog lege schooldaken. De stichting heeft geen winstoogmerk. Meer informatie: www.schooldakrevolutie.nl

__________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Voor beeldmateriaal of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van stichting Schooldakrevolutie, Hans Schut, op 0613050933 of mailen naar hans.schut@schooldakrevolutie.nl