Deel 3: Zonnepanelen op het dak van de Regenboog in Amerongen

Leuk dat je geïnteresseerd bent in deel 3 van het verslag 'zonnepanelen op schooldak de Regenboog'. Ook dit laatste deel is na het vorige verslag zonder grote problemen verlopen. Je leest over de oplevering van het systeem en hoe de school in aanmerking komt voor SDE subsidie.

DCIM102GOPROGOPR3709.JPG

Schooldakcoach Gijs van de Laar met Peter Zomer (Groenpand) en Gerbert Boor (bestuurder stichting) voor de nieuwe zonne-installatie.

Oplevering installatie: bestuur tevreden

Het is 2 mei en installatiepartij Groenpand heeft de installatie aan het schoolbestuur opgeleverd. Om te voorkomen dat er geen kinderziektes zouden opspelen is het systeem een paar dagen uitgebreid getest. Met succes, het schoolbestuur was tevreden met het resultaat: het project is binnen de gestelde termijnen afgerond en alles werkt zoals afgesproken. Na het uitwisselen van een aantal opleverdocumenten zijn de activiteiten van de installatiepartij Groenpand hiermee afgerond.

foto brutoproductiemeter

Algemeen beeld van een brutoproductiemeter

Zo ontvangt basisschool de Regenboog SDE subsidie

Het EnergieMeetbedrijf2020 (EM2020) plaatste op 2 mei de brutoproductiemeter (BPM). Deze meter leest de opgewekte stroom af zodat de SDE subsidie kan worden uitgekeerd. Het EM2020 is een onafhankelijk meetbedrijf en verantwoordelijk voor de meting van zonnestroom.

Staatsbedrijf CertiQ controleert informatie
Na het plaatsen van de brutoproductiemeter licht EM2020 de netbeheerder Stedin in. Via CertiQ, die duurzame energie certificeert, wordt een verzoek tot een zogenoemde 'vaststellingsovereenkomst' gedaan. Dit houdt in dat CertiQ alle informatie controleert en een certificaat afgeeft voor elk groen opgewekte KwH. Als school heb je verder niks te maken met CertiQ. De netbeheerder (Stedin) gaf na groenlicht van CertiQ uiteindelijk goedkeuring over de installatie. 

Vanaf 1 juni ontvangt de Regenboog subsidie
Om de installatie goed te keuren moest de Regenboog nog een aantal documenten aanleveren. Na een paar contactmomenten heeft de basisschool uiteindelijk half juni, ruim een maand na oplevering, de definitieve goedkeuring van netbeheerder Stedin. Met terugwerkende kracht ontvangt de Regenboog vanaf 1 juni SDE subsidie.

Uitkering subsidie en teruggave energieleverancier

Rijksdienst voor overheid Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitkering van de SDE subsidie en is door Stedin ingelicht over de goedkeuring. Nadat ook bij RVO alles verwerkt is ontvangt de Regenboog de eerste SDE subsidie. Inmiddels krijgt de school ook geld terug van de energieleverancier. Wij wensen basisschool de Regenboog heel veel plezier en CO2-besparing toe met deze nieuwe zonne-installatie!

 

Heb je een vraag of wil je doorpakken?