Terug

Programma ‘Duurzame Scholen Zeeland’

Zeeland wil 80-95% CO2 emissiereductie in 2050 behalen. Basis- en middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van die energietransitie. Daarom biedt de Provincie ondersteuning aan scholen middels De Schooldakrevolutie bij het verduurzamen van het vastgoed.

Schooldakrevolutie ondersteunt schoolbesturen

De provincie heeft voor de uitvoering van het programma ‘Duurzame Scholen Zeeland’ een onafhankelijke organisatie gevraagd: Stichting Schooldakrevolutie. Zij gaat komend jaar Zeeuwse schoolbesturen, te beginnen met alle VO scholen en alle besturen van PO scholen op Schouwen Duiveland en Tholen, actief en op kosten van de provincie adviseren en ondersteunen.

De zogenaamde schooldakcoach neemt persoonlijk contact op met de Zeeuwse schoolbesturen. Hij brengt de mogelijkheden van energie opwek en behoeften aan energiebesparende maatregelen van schoolgebouwen in kaart en begeleidt de vervolgstappen. Als het bestuur na de inventarisatie ondersteuning nodig heeft voor een brede verduurzamingsopgave, dan biedt niet alleen Schooldakrevolutie maar ook Kenniscentrum Ruimte-OK en Vereniging Zeeuwse Milieufederatie bieden u begeleiding aan. Ze ondersteunen bij het verduurzamen van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of helpen met besluitvorming en het doorrekenen van de businesscases voor zonnepanelen.

Scholieren leren over duurzame energie

Met het nemen van maatregelen stoten scholen minder CO2 uit en helpen ze mee om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast heeft meedoen een educatieve waarde: met de aanschaf van zonnepanelen en het nemen van besparingsmaatregelen zien hun leerlingen heel concreet wat er nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Schooldakrevolutie stelt zich voor

Als onderdeel van de energietransitie wordt de schooldakrevolutie ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De missie van Stichting Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. Het doel: zonnepanelen op alle 6.000 geschikte maar nog lege schooldaken. De stichting heeft geen winstoogmerk. Op de ‘Wie we zijn‘ pagina lees je meer over de stichting.

ESP, Energieservicepunt Zeeland stelt zich voor

Het Energieservicepunt Zeeland, een samenwerkingsverband van ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds, voert het project ‘Meer energie in scholen’ uit. Dit project zet in op het energetische verduurzamen van 20 basisscholen in Zeeland. De energierekening vormt een jaarlijks terugkerende kostenpost op de begroting van de basisscholen. Scholen geven ongeveer 3,5% van het totale budget uit aan energiekosten. Rond de 50% van alle basisscholen scoort slecht op het gebied van gas en elektriciteitsgebruik. Om een gemiddeld klaslokaal te voorzien van verwarming, verlichting en elektrische apparaten wordt jaarlijks 4000 kg of CO2 uitgestoten.

Kenniscentrum Ruimte-OK stelt zich voor

Klimaatakkoord, vermindering van CO2-uitstoot, verduurzaming van gebouwen. Komende jaren komen er allerlei ontwikkelingen op u af. Ontwikkelingen die in uw bredere opgave met betrekking tot de onderwijskwaliteit moeten passen. Scholen op Koers naar 2030 van Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt bij een gezamenlijke en planmatige aanpak van deze opgave, o.a. door: startbijeenkomsten, individuele gesprekken, stappenplan en tools. Experts helpen met sectorspecifieke kennis en geven inzicht. Daarnaast zijn er Energiebespaarders beschikbaar die helpen bij het verkrijgen van inzicht en het zetten van stappen met betrekking tot eenvoudige goedkope maatregelen om energie te besparen. 

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met:

Peter van Tilburg, schooldakcoach
peter.vantilburg@schooldakrevolutie.nl