Terug

Friese schooldaken in beeld voor opwekken zonne-energie

© Groenpand: Basisschool St. Jozef en Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater die beide zonnepanelen krijgen na begeleiding van een schooldakcoach.

Zonnepanelen op alle hiervoor geschikte maar lege schooldaken. Dit doel hebben vijf gemeenten in Zuidoost-Fryslân, provincie Fryslân, Vereniging Circulair Friesland|SPARK the Movement en Stichting Schooldakrevolutie. Namens alle partijen enthousiasmeert en helpt de Schooldakrevolutie scholen om over te stappen op zonne-energie. Hiermee stoten scholen minder CO2 uit en helpen zij mee in de strijd tegen klimaatverandering. Uiteindelijk kunnen alle scholen in Fryslân hier aan mee doen.

In Fryslân zijn op dit moment ongeveer 400 geschikte, maar nog lege schooldaken of schooldaken waar nog veel meer panelen bij kunnen. Stichting Schooldakrevolutie benadert de komende maanden 34 Friese schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf.

Een schooldakcoach brengt de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw in kaart. Voor Fryslân gaat Timo Reinink aan de slag als schooldakcoach. Hij zal schoolbesturen volledig begeleiden tot en met de besluitvorming voor de aanschaf. Het daadwerkelijk kopen en installeren van de zonnepanelen is voor rekening van de school. De gemeenten en de provincie dragen de kosten van de begeleiding door Schooldakrevolutie.

Scholieren leren over duurzame energie

Ook de leerlingen van de school worden betrokken bij het verduurzamen van de school. Dit heeft grote educatieve waarde: met de aanschaf van zonnepanelen en het nemen van energiebesparende maatregelen zien leerlingen heel concreet wat je kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Door bedrijfsvoering en curriculum te verbinden ervaren jongeren wat mogelijk is en leren ze op een positieve manier bij te dragen aan de toekomst.

Stichting Schooldakrevolutie – winnaar van de European Solar Prize 2020

De missie van Stichting Schooldakrevolutie is om alle kinderen in Nederland te laten leren op, en over zonne-energie van eigen schooldak. Het doel: zonnepanelen op alle geschikte maar nog lege schooldaken. Deze onafhankelijke stichting timmert stevig aan de weg, alleen dit jaar al werden er op 53 scholen zonnepanelen geïnstalleerd dankzij hulp en begeleiding van schooldakcoaches.

Op 2 december 2020 won de stichting de European Solar Prize 2020 in de categorie ‘education and vocational training’. Deze prijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt aan gemeenschappen, bedrijven, organisaties en individuen die zichzelf op bijzondere manieren inzetten voor de energietransitie.

Over SPARK the Movement

SPARK the Movement is twee jaar geleden vanuit Vereniging Circulair Friesland gestart op initiatief van onder andere een aantal bedrijven. Provincie-breed is de ambitie uitgesproken om in 2025 tot de meest circulaire regio’s van Europa te horen.
Swart, programmaleider van SPARK: ‘Wij stimuleren het onderwijs om aan te haken op deze ambitie, en het leren voor duurzame ontwikkeling in de school op te pakken’. De Schooldakrevolutie biedt de kans om extra aandacht te geven aan het ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden van jongeren om duurzaam te leren doen en denken. Om duurzaamheid op een integrale manier onderdeel te maken van een schoolaanpak biedt SPARK een gratis zelfscan aan.