Terug

Toegewezen SDE subsidie voor zonnepanelen mogelijk lager door stijgende stroomprijzen

Voor de zonnepanelen installatie op het dak van jouw school is er een SDE+ of SDE++ subsidie aangevraagd en toegekend. Omdat de prijzen voor stroom de afgelopen tijd hard zijn gestegen kan het bedrag dat al aan subsidie is toegekend de komende jaren toch lager worden. Het kan ook zo zijn dat een deel van de al ontvangen voorschotten terugbetaald moet worden. Het kan zijn dat de RVO hierover al een brief heeft verstuurd.

Hoe het werkt

De subsidiebedragen voor de SDE hangen af van de actuele stroomprijzen. Het principe van de SDE is dat je als grootverbruiker een bedrag krijgt om een verschil te compenseren tussen een inschatting van wat je ontvang of bespaart met zonnestroom (de marktprijs) en de prijs die nodig is om de installatie rendabel te kunnen exploiteren (kostprijs). Zolang die laatste prijs hoger is dan de marktprijs krijgt u subsidie. Als de marktprijs stijgt, zoals de laatste maanden het geval is, wordt het verschil met de kostprijs minder en daalt de subsidie. Je merkt niet meteen dat de subsidie terugloopt. Per jaar maakt subsidieverstrekker RVO een schatting van de marktprijs voor het komende jaar. Op basis van die schatting betaalt RVO elke maand een voorschotbedrag.

Bron: RVO

Wanneer de RVO de balans opmaakt

Ieder jaar maakt de RVO de balans op, op basis van hoe de marktpijs voor elektriciteit zich heeft ontwikkeld. Ook kan dan vastgesteld worden hoeveel stroom de zonnepanelen in het voorgaande jaar opwekten. Dan kan blijken dat er een te laag of een te hoog bedrag aan voorschotten is ontvangen. In het eerste geval keert de RVO het te weinig uitbetaalde bedrag in één keer uit. Als je een te hoog bedrag aan voorschotten hebt ontvangen geeft de RVO twee mogelijkheden:

  1. Je kunt het te veel uitbetaalde bedrag laten verrekenen met volgende maandbedragen en krijgt dan een aantal maanden geen subsidie uitgekeerd.
  2. Je kunt het te veel verkregen bedrag in één keer terugbetalen. De maandelijkse voorschotbedragen blijven dan gewoon komen.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de RVO. Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen Schooldakrevolutie.